Návšteva prezidenta Centrálneho výboru nemeckých katolíkov Thomasa Sternberga

Návšteva prezidenta Centrálneho výboru nemeckých katolíkov Thomasa Sternberga

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Josepha Wresinkého (12.2.1917 – 14.2.1988), iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby,  zavítal na Slovensko 10. februára 2017 prezident Centrálneho výboru nemeckých katolíkov Thomas Sternberg.  Na  stretnutí  s politikmi a aktivistami, si prítomní vymenili názory na možnosť spolupráce kresťanských politikov, vývoj v Európe, ako katolíci môžu a majú vstupovať do verejného života a ako čeliť extrémizmu. Stretnutia sa zúčastnila aj europoslankyňa Anna Záborská, poslankyňa NR SR Anna Verešová, riaditeľka Oddelenia legislatívy a európskych záležitostí Konferencia biskupov Slovenska Zuzana Brixová a členka predsedníctva KDH Renáta Ocilková.

Návšteva pokračovala popoludňajším spoločným zasadaním Rady pre laické a apoštolské hnutia Konferencie biskupov Slovenska a Fóra kresťanských inštitúcií v Centre Salvator v Bratislave, na ktorom sa zišli delegáti viac ako dvadsiatich hnutí a združení. Prítomných privítala Katarína Hulmanová, predsedníčka FKI a následne stretnutie otvoril Mons. Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie:  „Ako hovorí sv. otec Benedikt, Cirkev ako celok, ale aj každý jedinec je povinný praktizovať lásku cez službu. A dopĺňa, že láska môže byť i spontánna, ale je dôležité, aby bola taktiež organizovaná, aby je účinky boli čo najlepšie. Najhlbšia podstata Cirkvi a jej služby v tejto spoločnosti spočíva v ohlasovaní Božieho slova, vysluhovaní sviatostí a službe lásky. Charita teda patrí k jej prirodzenosti, je prejavom jej podstaty a je zameraná nielen dovnútra Cirkvi, ale aj za jej hranice. Povinnosť lásky viaže Cirkev voči každému človeku, bez rozdielu.“ 

Prezident ZDK predstavil v krátkosti historické pozadie vzniku ZDK a Katolíckych dní a jeho súčasnú štruktúru a pôsobenie. Poukázal na potrebu zachovania si vlastnej identity: „Katolíci a kresťania sú najpočetnejšia sociologická skupina v Európe a ich hlas je počuť slabo. Je potrebné, aby sme sa navzájom spoznávali a vedeli ponúknuť Európe svoj vklad.“ Priblížil realitu náboženského života v Nemecku, kde je 30 % katolíkov, 30 % evanjelikov, 5 % moslimov, no na úrovní spolkových krajín je situácia rôznorodá. Napr. v Lipsku je 80 % ľudí bez vyznania v duchu slov: „Ľudia zabudli na to, že zabudli na Boha.“ Hovoril o dialógu s príslušníkmi židovského i islamského náboženstva, otázke globalizácie i migrácie. „V roku 2015 sme prijali 890 000 utečencov a to nás zamestnávalo v priebehu týchto rokov, na 80 miliónov ľudí to nie je až taký veľký problém. Aktivizovalo to hlavne mládežnícke katolícke združenia,“ povedal prof. Sternberg zdôrazňujúc kresťanský aspekt pomoci druhým. Dotkol sa aj témy interrupcií a pastorácii rozvedených. „Nikto nie je toho názoru, že by mohol byť rozvod povolení. No rovnako sa nás dotýka otázka, ako v duchu milosrdenstva pomôcť týmto ľuďom.“ Ďalšou  témou, ktorú otvoril bola téma pápeža Františka: „synodálna cirkev“. Je to téma, ktorá presahuje hranice národov a štátov. „Tento pápež nás vyzval, aby sme boli cirkvou, ktorá slúži. Ježiš Kristus všetko, čo platilo obrátil: „Kto chce byť prvým, nech slúži všetkým“. Jasne tým povedal a uskutočňoval to nie len umývaním nôh na zelený štvrtok, ale aj potupnou smrťou na kríži.“ Na záver prof. Sternberg dodal: „Cez službu a aj vzájomnú službu budeme žiť v duchu radostného evanjelia…“

Po príhovoroch hostí sa úlohy moderátorky diskusie ujala Katarína Hulmanová. Zazneli otázky integrácie utečencov v Nemecku s dôrazom na mládež,  jej súvis s radikalizmom, otázky cirkevného školstva, komunikácia medzi farskou úrovňou, diecéznou a národnou, komunikácia medzi ZDK a Nemeckou biskupskou konferenciou, činnosť mládežníckych organizácií, ekuména a medzináboženský dialóg, pôsobenie diela solidarity nemeckých katolíkov Renovabis. V oblasti mládežníckych organizácií, skautingu, speváckych kresťanských skupín badá prof. Sternberg obrovský nárast. Bolo cítiť angažovanosť vo vzťahu k migrantom. „Pred veľkou nocou bude krížová cesta mladých s vlastným jazykom mladých,“ poukázal i na duchovný rozmer angažovanosti. „Nestačí, ak poprosíte ľudí, aby sa zaangažovali. Je potrebné dať ľuďom aj zodpovednosť , dôveru,“ povedal na margo angažovanosti kresťanov vo verejnom živote.

Záznam zo zasadania bude uverejnený na stránke www.fki.sk. Návšteva prezidenta ZDK na Slovensku bola ukončená večerou s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave Joachimom Bleickerom. Stretnutie s profesorom Sternbergom vytvára dobré predpoklady ďalšej spolupráce a perspektívu realizovania katolíckych dní na Slovensku alebo v stredoeurópskom priestore.

Katarína Hulmanová  a František Neupauer