Katholikentag 2014: S Kristom budovať mosty

Katholikentag 2014: S Kristom budovať mosty

Katholikentag 2014Od 28. mája do 1. júna 2014 sa v Nemecku už po 99. krát konali Katolícke dni, tentoraz v Regensburgu – v jednom z najstarších nemeckých miest s bohatým duchovným a kultúrnym dedičstvom. Hlavným organizátorom tohto, na naše pomery nepredstaviteľne obrovského podujatia, je ZdK, Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Centrálny výbor nemeckých katolíkov, zdk.de). Táto platforma pre katolíckych laikov, inštitúcie a organizácie má za sebou už vyše 150 ročnú históriu, a vznikla v súvislosti s potrebou obrany náboženskej slobody voči prílišnému zasahovaniu štátu.

Symbolom Regensburgu – mesta na Dunaji je gotická Katedrála sv. Petra a tiež Kamenný most, ktorý pochádza z 12. storočia, kedy bol postavený ako prvý most z kameňa v celom Nemecku. Katolícke dni 2014 sa niesli v znamení zbližovania, pretože v súlade s mottom “S Kristom budovať mosty” sme sa snažili spoločne stavať mosty.

Katholikentag sa v minulosti už dvakrát konal v Regensburgu – v roku 1849 a v roku 1904.

V našom slovenskom stánku sa podarilo Lee Hagovskej zo ZKSM a Pavlovi Kosseyovi z FKI postaviť tých mostov neúrekom. Prostredníctvom výrobkov rómskej rezbárskej dielne Romaart Čičava a medovníčkov z Áno pre život ľahko nadviazali kontakt a vypočuli si množstvo životných príbehov a vyznaní. Nemeckí návštevníci, ktorí hojne navštevovali stánky aj v neúprosnom daždi, sa zaujímali o Slovensko a radi siahli aj po publikáciách o Slovensku, ktoré nám poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí. Pri ďalších dvoch stánkoch boli prítomné dobrovoľníčky zo Slovenska: sestra Bohdana Bezáková CJ v stánku Európskej siete proti obchodu so ženami Renate (www.renate-europe.net) a Katarína Hulmanová v spoločnom stánku Európskeho laického fóra (www.europ-forum.org), Únie rehoľných predstavených v Európe (www.ucesm.net) a Európskej kňazskej rady.

Katolícke dni nemajú cieľ len prezentovať inštitúcie, hnutia a združenia.

Katolícke dni majú taktiež dosah a vplyv na spoločnosť. Kým v mnohých západných krajinách rastie hrozba vytlačenia náboženstva do čisto súkromnej sféry, tu sa stretávajú ľudia so záujmom o aktuálne politické a spoločenské problémy a hľadajú cesty, ako utvárať svet na základe svojej viery. V diskusiách vystúpili mnohí hostia aj z vrcholného politického života, ako napríklad prezident Joachim Gaucka, kancelárka Angela Merkelová. K téme ochrany života vystúpila aj výkonná riaditeľka oranizáce European Dignity Watch Sophia Kuby, dcéra aj u nás veľmi známej autorky Gabriely Kuby. Slováci prispeli v diskusiách, či už to bol Pavol Kossey v diskusii Sloboda v procese zmeny – stredná a východná Európa po roku 1989 alebo v diskusii Keď Slovák platí na Gréka – kde sú hranice solidarity, pán Rastislav Adamko z Katolíckej univerzity v Ružomberku, v diskusii o organovej hudbe. K bohatému kultúrnemu zážitku prispel náš slovenský spevácky zbor Gloria Dei – Homo Vivens.

Na katolíckych dňoch v Regensburgu sa zúčastnilo aj približne 40 študentov katolíckeho Gymnázia sv. Andreja z Ružomberka. Vďaka prítomnosti na tomto podujatí sa im podarilo nazrieť do bohatstva univerzálnosti Katolíckej cirkvi, ale tiež povzbudiť miestne spoločenstvo svojim úprimným a nadšeným svedectvom kresťanskej viery a radosti.

Katolícke dni pôsobia aj na Cirkev. Pápež František nám túto ideu cirkvi pôsobivo približuje vo svojom pontifikáte, keď Cirkev nabáda, aby sa vydala na “periférie”. Stavať mosty znamená pristupovať k ľuďom so všetkou otvorenosťou a láskou. Znamená to obrátiť pozornosť tam, kde panuje bieda a utrpenie, zasadzovať sa za spravodlivý a solidárny svet a vyhľadávať dialóg v Cirkvi, s kresťanmi iného vyznania a kultúry, ako aj s tými, ktorí nie sú veriaci. Vítaný je každý, bez ohľadu na vek, postavenie a presvedčenie. Preto sa sem schádzajú desaťtisíce ľudí z Nemecka, Európy i z celého sveta, aby sa spoločne zúčastnili bohoslužieb, čítali spolu Sväté Písmo, žili podľa evanjelia, diskutovali, spievali, posilňovali svoju nádej a podieľali sa na stavbe mostov k novým brehom v Cirkvi i vo svete.

V tomto kontexte zneli aj slová kardinála Marxa, predsedu Nemeckej biskupskej konferencie na záverečnej svätej omši: “Je dobré, že máme Katolícke dni a že sa tu spolu schádzame ako spoločenstvo v rôznorodosti. Keď slávime Eucharistiu, nitky sa zbiehajú v jednom bode: zameriavame sa na Krista, základ našej viery.” Kardinál Marx sa zameral na prosbu z modlitby Otče náš príď Kráľovstvo Tvoje. „Tu ide o Božie Kráľovstvo, a nie o naše osobné záujmy. Musíme dovoliť, aby Božie Kráľovstvo žilo skrz Ducha. Pripravme sa na Božie volanie, ktoré je vždy výzvou. Smieme dôverovať Bohu, ktorý z nás robí svedkov prichádzajúceho Božieho Kráľovstva. Eucharistia je tým momentom, keď Kristus otvára veriacim dvere k nekonečnej láske. Povzbudzujem Vás k tomu, aby sme my kresťania z Regensburgu odchádzali posilnení v odhodlaní budovať mosty. Patríme do spoločenstva Cirkvi. K tomu patrí aj snaha dávať svedectvo jednoty, aj v ekuméne. Je to Kristus, kto nás vedie na most spoločenstva všetkých kresťanov.

V cirkvi sa stali mnohé veci, ktoré sú vinou a hriechom. To vieme a priznávame. Ale v túto hodinu vyjdime z Regensburgu a povedzme : Som kresťanom a som kresťanom rád a chcem o tom vydať svedectvo.“

Na záver slávnosti pozval prítomných biskup Heiner Koch z biskupstva Dresden-Meißen do Lipska, kde sa v dňoch 25. až 29. mája 2016 uskutoční 100. nemecký katolícky deň.

Most do Regensburgu

Po tisícročia ľudia stavajú mosty. Prekonávajú tak priepasti, rieky a iné prekážky. Krátia si cestu alebo zvyšujú jej bezpečnosť. Ak narazia na hranicu, kde cesta končí, pomôžu im mosty pokračovať. Mosty sprístupňujú nové teritóriá. Mosty umožňujú stretávanie ľudí, podporujú výmenu vedomostí a tovaru. Ten, kto prekračuje mosty, získava skúsenosti a rozširuje si obzory.

Budovanie mostov, možnosť stretávania a výmeny – to boli základné myšlienky Katolíckych dní 2014 . Motto “S Kristom budovať mosty” vyjadruje poslanie angažovaných kresťanov v dnešnom svete, svete plnom napätia a konfliktov, stavať mosty : či už v Nemecku, v susedných krajinách strednej a východnej Európy aj všade na JEDNOM svete .

Na Katolíckych dňoch v Regensburgu sa stretli ľudia, ktorí spoločne diskutovali, oslavovali a modlili sa. Ľudia, ktorí spolu s ostatnými prežívali svoju vieru ako niečo životodarné a chceli načerpať nové sily do všedného dňa vo svojich farnostiach, spoločenstvách a iniciatívach. Projekty a rôzne predstavenia – ľudia, ktorí zapojili svoje kreatívne talenty, sa postarali o umelecké stvárnenie motta stretnutia a kultúrne zážitky pre jeho účastníkov .

Most medzi Západom a Východom

Katolícke dni zavítali do mesta , ktoré je preslávené svojím historickým dedičstvom aj mladistvou atmosférou. “Regensburg je starý i mladý zároveň “ napísal pred takmer 1000 rokmi kronikár benediktínsky mních Otloh. A to platí dodnes.

Starý, či už vďaka rímskemu legionárskemu táboru, sídlu biskupa, miestu zasadnutí Ríšskeho snemu, tunajším kláštorom alebo vďaka tomu, že tu žili významné rodiny – Regensburg po stáročia patril k najdôležitejším mestám strednej Európy. Historické bohatstvo mesta, ktoré je od roku 2006 zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, je zrejmé na každom kroku: pri prechádzke úzkymi uličkami starého mesta, pri pohľade na honosné domy bohatých mešťanov s vysokými vežami, pri návšteve kniežacieho zámku, románskych a gotických kostolov alebo pri prehliadke podzemia. Mladé mesto je Regensburg preto, že je hospodárskym centrom regiónu a sídlom univerzity s viac ako 20 000 študentami, a teda moderným miestom pre vzdelávanie, kultúru a zábavu.

Regensburg je miestom, kde je možné cítiť sa rýchlo ako doma. Kto už sem raz zavítal, rád sa sem vracia, lebo vie, že Regensburg je mestom pre všetky zmysly, všetky ročné obdobia a všetky generácie. Vďaka pestrej kombinácii tradície a moderny je Regensburg zaujímavý a stojí za návštevu.

Podľa: katholikentag.de, dbk.de, zdk.de

Fotogaléria