FKI sa zapojilo do európskeho projektu PRORURE

FKI sa zapojilo do európskeho projektu PRORURE

Od 7. do 10. júna sa konalo už šieste stretnutie v rámci projektu ProRure. Stretnutie sa tentokrát konalo v Bratislave a zúčatnili sa ho delegáti z Francúzska, Talianska, Španielska, Nemecka, Rumunska, Bulharska, Slovensky, Poľska a Bosny a Hercegoviny. Pomocou účasti FKI na vytváraní európskej siete PRORURE (projekt Erasmus+), v spolupráci s nemeckým partnerom KLB Katholische Landvolkbewegung (KLB) a FIMARC International Federation of Rural Adult Catholic Movements sa vytvára možnosť prinášať skúsenosti s pastoráciou a vzdelávaním vo vidieckom prostredí a tiež témy a stanoviská k rozvoju vidieka, kompetentné a odborne podložené, aj z európskej perspektívy.

Viac informácií o programe PRORURE. Pod vidieckymi oblasťami sa rozumejú oblasti, kde sú dediny, možno veľmi malé mestečko (sú mestá s menej ako 10.000 obyvateľmi) obklopené len dedinami.  Alebo sieť niekoľkých dedín. Nejedná sa len o počet  obyvateľov, ale o spôsob života a  životné prostredie. Podobne, ak sú dediny administratívne súčasťou mesta (tam sú zvyčajne miestni starostovia), dediny sú považované za vidiecke oblasti. Sú to dediny svojím  spôsobom života. Mestské osady  predstavujú ďalšie potreby a podmienky, ktoré vyžadujú opäť iný prístup. Naším hlavným partnerom sú ľudia z  Nemeckého katolíckeho vidieckeho hnutia.

Katolícke vidiecke hnutie Nemecka je vzdelávacia a akčná komunita, ktorá vznikla z iniciatívy Cirkvi po 2. svetovej vojne. Podporuje stretnutia, uskutočňuje akcie, obhajuje rozvoj a podporu osobností z vidieckeho prostredia, ktorá je ochotná a schopná prevziať zodpovednosť v Cirkvi, štáte, spoločnosti a povolaní. Katolícke vidiecke ľudové hnutie podporuje ducha evanjelia pre život Cirkvi, pre stabilitu rodín na vidieku, pre obývateľný priestor na  dedinách, pre udržateľné poľnohospodárstvo, zodpovedný postoj k stvorenstvu a solidárnemu svetu.

KLB má zriadenú aj medzinárodnú organizáciu zameranú na službu  pre rozvoja vidieka: pomoc na rozvoj vidieka a dediny v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii. Podporuje hnutie svojpomoci, partnerstvá a projekty v duchu medzinárodnej solidarity katolíckych vidiečanov. Vzdelávacia misia KLB: KLB uskutočňuje vzdelávaciu misiu pre vidieckych ľudí. Patria sem tieto aspekty: Posilňovanie osobnosti, Prebudenie tvorivých síl, Sprevádzanie ľudí,  formácia k zodpovednosti  a  vedeniu, náboženská, sociálno-politická a kultúrna orientácia, Projekty rozvoja a obnovy, Posilnenie partnerstva, Príprava na výzvy budúcnosti a ďalšie.

Štruktúra KLB je viacvrstvová a štruktúrovaná na federálnej, štátnej, diecéznej, pracovnej a komunitnej úrovni; štýl práce je  ekumenický a medzinárodný. ILD realizuje rozvojovú pomoc a realizáciu konkrétnych rozvojových projektov v Latinskej Amerike, Afrike, Ázii a východnej Europe. KLB  pôsobí na medzinárodnej úrovni  v rámci platformy FIMARC. V nej má medzinárodný základ a medzinárodnú perspektívu. MIJARC ako medzinárodná katolícka vidiecka mládež veľmi dobre spolupracuje s FIMARC. KLB je aktívna v sieti Ecosocial Forum Europe ako politická podpora a fórum informácií a diskusií.

Existujú nasledovné  pracovné skupiny: Poľnohospodárstvo, životné prostredie, územné plánovanie, rodina, partnerstvo, spoločnosť, pastorácia na vidieku či medzinárodná solidarita.