V Madride zasadalo Európske laické fórum, laikov povzbudí k živej viere

V Madride zasadalo Európske laické fórum, laikov povzbudí k živej viere

V Madride sa cez víkend zišiel sedemčlenný riadiaci výbor Európskeho laického fóra (ELF), aby pripravil budúcoročné študijné zhromaždenie tejto európskej platformy, ktorá združuje laikov z 19 európskych krajín. Téma bola stanovená „Každodenný živote je všetko, čo máme“. Jej cieľom je povzbudiť laikov, že každodenné žitie viery vo všetkých rozmeroch života je to najdôležitejšie, ako môžu veriaci obohatiť spoločnosť, ktorej sú súčasťou.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, ktorý zastupuje slovenských laikov v tomto výbore, priblížil plánovanú tému. „Na začiatku stojí osobný, možno povedať intímny, rozmer viery, ktorý by mal prerastať do hlbšieho kontemplatívneho videnia celej ľudskej reality. Veriaci človek žije tak ako iný človek, a predsa by malo byť na ňom vidieť, že žije ináč. Mal by vzbudzovať v ľuďoch otázky a záujem – prečo tak koná, tak reaguje. Dnes, ešte viac ako v minulosti, je nutné posilňovať prežívanie viery v malom spoločenstve. Pápež František povzbudzuje, aby sa v cirkvi zoči-voči komplexnej realite spoločnosti uplatňoval jej synodálny rozmer, teda aby veriaci boli schopní rozoznávať znamenia čias a spoločne na ne reagovať.“

Študijné stretnutie sa bude konať v júni budúceho roku neďaleko Madridu, v centre Tereziánskeho združenia, ktoré založil sv. Pedro Povieda, ktorého svätorečil Sv. Ján Pavol II. v roku 2003.

Pavol Kossey