FKI

O čo nám ide

Je mnoho spoločenských oblastí, ktoré si vyžadujú intenzívnu prítomnosť a jasný hlas kresťanov pri hľadaní dobrých riešení. Či už ide o ťažký zápas o prekonanie pandémie koronavírusu, hlas rodičov pri rozvíjaní budúcej podoby vzdelávania našich detí, riešenie problémov zdravotníctva, zachovanie prirodzeného prostredia pre život rodín, dlhodobé úsilie o voľnú nedeľu pre tých, ktorých práca nie je nevyhnutná a ďalšie oblasti. Sme hlboko presvedčení, že každá oblasť, v ktorej sa budeme pridŕžať overených kresťanských hodnôt a princípov, posunie našu spoločnosť dopredu a prinesie do nej viac pokoja a harmónie, ktoré potrebuje celá naša spoločnosť i každý z nás osobne.

Chceme, aby bolo kresťanov v spoločnosti lepšie počuť.

Čo robíme: Vytvárame platformu pre spoluprácu kresťanských organizácií za účelom vnášať do spoločnosti kresťanské princípy.

Náš hlavný cieľ do roku 2022: Vybudovať Fórum kresťanských inštitúcií ako stabilnú, profesionálne fungujúcu platformu so zabezpečeným udržateľným rozvojom.

Naše jednotlivé ciele:

 1. Na základe poslania a skúseností jednotlivých členských organizácií vytvárať podmienky pre spoločnú prezentáciu kresťanských hodnôt a práce jednotlivých inštitúcií formou:
  • verejných podujatí a kampaní,
  • vyhlásení k aktuálnemu dianiu v spoločnosti,
  • účasťou a vstupom do verejného života prostredníctvom nástrojov občianskej participácie,
  • intenzívnou spoluprácou s médiami
 2. Rozvíjať spoluprácu s cirkevnými inštitúciami, tretím sektorom, verejnou správou, akademickým prostredím a svetom politiky.
 3. Organizovanie podujatí pre členské inštitúcie, ktoré umožňujú vzájomné spoznávanie sa a budovanie vzťahov.

Našu víziu dokážeme naplniť len s Vašou pomocou. Nato, aby hlas kresťanov bol prítomný v spoločnosti, potrebujeme aj Vašu podporu finančnú podporu.