FKI

Kontakt

 

Adresa
Fórum kresťanských inštitúcií
Gorkého 15
811 01 Bratislava

Telefón:
+421 903 733 057

Email:
info@fki.sk

IČO:
360 75 710

DIČ:
202 209 8243

Bankové spojenie

1997279158/0200 (VÚB)

IBAN: SK0902000000001997279158
SWIFT: SUBASKBX
Označenie banky: SUBA
Názov banky: Všeobecná úverová banka
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Mapa 

Kontakt na členov predsedníctva →