Predsedníctvo

Predseda:

Tomáš Kuzár kuzar@fki.sk
predseda od 14.3.2017

Podpredseda:

Pavol Kossey  kossey@fki.sk
člen predsedníctva od 27.11.2009, znovuzvolený 9.11.2012 a 20.11.2015

Členovia predsedníctva:

Ján Fabičovic

Ján Gasper

Katarína Hulmanová

Branislav Kožuch

Peter Mach

Bývalí členovia predsedníctva:

Predseda:

František Neupauer  neupauer@fki.sk
predseda od 18.3.2011 do 14.3.2014

Katarína Hulmanová  hulmanova@fki.sk
predsedníčka od 14.3.2014 do 14.3.2017

Členovia predsedníctva:

Eduard Filo  filo@fki.sk
člen predsedníctva od 20.11.2015

Petra Bajlová bajlova@fki.sk
členka predsedníctva od 9.11.2012 do 9.11.2015

Monika Hricáková hricakova@fki.sk
členka predsedníctva od 9.11.2012 do 9.11.2015

Monika Jucková  juckova@fki.sk
členka predsedníctva od 27.11.2009 do 9.11.2015

Ján Uhnák uhnak@fki.sk
člen predsedníctva od 18.3.2011 do 14.3.2014

Veronika Remišová remisova@fki.sk
členka predsedníctva od 14.3.2014 do 14.3.2017