Chceme, aby kresťanov bolo v spoločnosti lepšie počuť.

Chceme, aby kresťanov bolo v spoločnosti lepšie počuť.

Test

Blog

O čo nám ide

Je mnoho spoločenských oblastí, ktoré si vyžadujú intenzívnu prítomnosť a jasný hlas kresťanov pri hľadaní dobrých riešení. Či už ide o ťažký zápas o prekonanie pandémie koronavírusu, hlas rodičov pri rozvíjaní budúcej podoby vzdelávania našich detí, riešenie...