Je dôležité, aby váš hlas bolo v spoločnosti počuť.

Je dôležité, aby váš hlas bolo v spoločnosti počuť.

Je dôležité, aby váš hlas bolo v spoločnosti počuť.

Vytvárame platformu pre spoluprácu kresťanských organizácií za účelom vnášať do spoločnosti kresťanské princípy.

Kresťan na vidieku

Víziou iniciatívy Kresťan na vidieku je zlepšovanie kvality života na vidieku. Napĺňame ju tým, že sa usilujeme informovať, vzdelávať a prepájať ľudí a súčasne ponúkať riešenia pre sebestačnejší život na vidieku. Základnými piliérmi nášho úsilia sú...

Rodina

Všetci obyvatelia našej planéty sa zhodujú na tom, že jedna žena a jeden muž, ktorí žijú v manželskom zväzku na celý život, žijú so svojimi deťmi a sú spojení láskavou, rešpektujúcou, vernou, aktívnou, bezpodmienečnou, neodvolateľnou,...

Darovať

V roku 2020 bolo váš hlas počuť na dôležitých miestach. Ak by ste mali záujem pomôcť ešte viac, dovoľte, aby sme Vás pozvali do spolupráce v roku 2021 a to formou Vášho dobrovoľného príspevku, vo výške 5,...

Sociálna solidarita

Fórum kresťanských inštitúcií považuje za potrebné hovoriť aj na Slovensku o chudobe a jej eliminovaní. Konštruktívne a konkrétne. Preto od r.2006 každoročne organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Veľtrh sociálnych aktivít, ktorý priťahuje...

Pamäť a ľudské práva

Garantovanie ľudských práv je pre nás neodmysliteľne späté s uchovávaním a odovzdávaním dejinnej pamäti. Bez spomienky na bezprávie a utrpenie nevinných nie je možné uchovať nadobudnutú slobodu. Pokladáme za svoju povinnosť udržiavať živú pamäť národa,...

Staňte sa členom

Fórum kresťanských inštitúcií združuje už viac než 60 kresťanských organizácií. Cieľom FKI je pomáhať kresťanským organizáciám, aby ich hlas bolo v spoločnosti počuť. Sme presvedčení, že spolu toho dokážeme oveľa viac. Prečo sa stať členom...
Darovať

Darovať

V roku 2020 bolo váš hlas počuť na dôležitých miestach.

Ak by ste mali záujem pomôcť ešte viac, dovoľte, aby sme Vás pozvali do spolupráce v roku 2021 a to formou Vášho dobrovoľného príspevku, vo výške 5, 10, 20 eur alebo aj viac.

Bankové spojenie
IBAN: SK0902000000001997279158 (Všeobecná úverová banka)
Poznámka: Vaša emailová adresa
SWIFT: SUBASKBX

Ďakujeme.

Hlas kresťanov

Vytrvalo vnášame do spoločnosti kresťanské princípy

FKI v roku 2019 ocenilo manželov Ďurikovičovcov

FKI udeľuje cenu Vy ste svetlom sveta osobnostiam ako ocenenie ich významného dlhoročného prínosu pri vnášaní kresťanských hodnôt do spoločnosti. FKI ju udelilo manželom Ďurikovičovcom za dlhoročnú... Read More "FKI v roku 2019 ocenilo manželov Ďurikovičovcov"

Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby

23. marca 2021 sa uskutočnilo vôbec prvé online valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Koná sa každoročne v blízkosti výročia Sviečkovej manifestácie. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 24 členských... Read More "Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby"

ODVAHA DNES – 33. výročie Sviečkovej manifestácie

Sviečková manifestácia (SM) je jednou z  najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, ako najodvážnejšie vystúpenie občanov Slovenska  v období komunistickej diktatúry. Iniciatíva vyšla z prostredia tzv. tajnej cirkvi,... Read More "ODVAHA DNES – 33. výročie Sviečkovej manifestácie"

Lídri kresťanských spoločenstiev v kampani #prihlasimeSa✅

Útoky na kresťanstvo a Cirkev znášame z každej strany. Politika, školstvo, médiá, kultúra sú v mnohom nastavené proti kresťanstvu a proti Cirkvi. Toto sa nakoniec... Read More "Lídri kresťanských spoločenstiev v kampani #prihlasimeSa✅"

Európa a svet

Jedným z cieľov FKI je šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s podobnými platformami pre laikov. Tá nám umožňuje učiť sa zo skúseností laických hnutí zo zahraničia a našich zahraničných partnerov obohacuje vnášaním našej osobitnej charizmy. FKI sa preto angažuje v Európskom laickom fóre (ELF) a pri sieťovaní kresťanských inštitúcií z postsocialistických krajín. Pravidelne sa na základe pozvaní zahraničných partnerov zúčastňuje na podujatiach Forum Ostarichi, Francúzskych sociálnych týždňoch. FKI úzko spolupracuje s nemeckou nadáciou Renovabis. FKI tiež spolupracuje s Konrad Adenauer Stiftung (KAS) a Hanns Seidel Stiftung (HSS). FKI sa podieľa na budovaní siete katolíckych vidieckych hnutí ProRure.

Svetlo sveta

Chceme, aby sa ľuďom na Slovensku dobre žilo.

ODVAHA DNES – 33. výročie Sviečkovej manifestácie

Sviečková manifestácia (SM) je jednou z  najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, ako najodvážnejšie... Read More "ODVAHA DNES – 33. výročie Sviečkovej manifestácie"

Členské organizácie

Členské organizácie FKI:

Aglow

Áno pre život

Asociácia za život a rodinu, o.z.

Átrium Dobrého pastiera

CARDO-Národné dobrovoľnícke centrum

Centrum pomoci pre rodinu Trnava

Centrum pre rodinu Nitra

Dobrota pre Afriku

Dobrota sv. Alžbety

Donum Vitae

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Fórum pre verejné otázky

Fórum života

Františkánsky svetský rád

FUGA – kultúrne centrum kresťanov

Hnutie Modlitby matiek

Horúci tím o.z

Christin o.z

Katolícka jednota Slovenska

Katolícke hnutie žien Slovenska

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.

Klub mnohodetných rodín

Klub priateľov Ferka Skyčáka

Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku

Komunita Sant´ Egidio

Koinonia Ján Krstiteľ

Liga pár páru v SR

Manželské stretnutia

MIVA Slovensko

Nadácia Jozefa Murgaša

Nádej pre beznádej

Network Slovakia

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Nové Ľudstvo, o.z.

Priatelia Quo Vadis o.z

Potravinová banka Slovenska

Občianske združenie Slnečnica Slovensko

Odborový zväz NKOS KOVO-METAL

O.z. Maják Nádeje

Rodina Nepoškvrnenej

Resoty

SAVIO

Slovenská asociácia kresťanských rodín SAKRO

Slovenské misijné hnutie

Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan

Slovenský orol

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku

Svetový deň modlitieb

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie ÚSKI

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Asociovaní členovia FKI:

Centrum pre rodinu Žilina

Inštitút rodiny Košice

Lux communcation

Renovatio Nova

Združenie Máriina doba

Ak sa Vaša organizácia chce stať členom Fóra kresťanských inštitúcií, vyplňte prihlášku.

FKI v roku 2019 ocenilo manželov Ďurikovičovcov

FKI udeľuje cenu Vy ste svetlom sveta osobnostiam ako ocenenie ich významného dlhoročného prínosu pri vnášaní kresťanských hodnôt do spoločnosti. FKI ju udelilo manželom Ďurikovičovcom za dlhoročnú... Read More "FKI v roku 2019 ocenilo manželov Ďurikovičovcov"

Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby

23. marca 2021 sa uskutočnilo vôbec prvé online valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Koná sa každoročne v blízkosti výročia Sviečkovej manifestácie. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 24 členských... Read More "Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby"

ODVAHA DNES – 33. výročie Sviečkovej manifestácie

Sviečková manifestácia (SM) je jednou z  najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, ako najodvážnejšie vystúpenie občanov Slovenska  v období komunistickej diktatúry. Iniciatíva vyšla z prostredia tzv. tajnej cirkvi,... Read More "ODVAHA DNES – 33. výročie Sviečkovej manifestácie"

Lídri kresťanských spoločenstiev v kampani #prihlasimeSa✅

Útoky na kresťanstvo a Cirkev znášame z každej strany. Politika, školstvo, médiá, kultúra sú v mnohom nastavené proti kresťanstvu a proti Cirkvi. Toto sa nakoniec... Read More "Lídri kresťanských spoločenstiev v kampani #prihlasimeSa✅"

Deň rodiny 2021 – „Otec nablízku“

Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou... Read More "Deň rodiny 2021 – „Otec nablízku“"

Stano Trnovec – Nebeský Otec si povolal k sebe ďalšieho významného laického aktivistu

8. februára 2021 nás opustil Ing. Stanislav Trnovec, CSc., SE, statočný a priamy človek, dlhoročný, neprehliadnuteľný, obetavý kresťan a aktivista - predovšetkým za dobro mnohodetných rodín.... Read More "Stano Trnovec – Nebeský Otec si povolal k sebe ďalšieho významného laického aktivistu"

Vďaka za život RNDr. Márie Guregovej

Fórum kresťanských inštitúcií vyjadruje zármutok zo smrti mimoriadne aktívnej a zodpovednej laičky – RNDr. Márie Guregovej. Súčasne chválime Boha za jej plodný život. Bola odvážnou hľadačkou... Read More "Vďaka za život RNDr. Márie Guregovej"

Kresťanov bolo v roku 2020 počuť

Vďaka vám bolo kresťanov v roku 2020 počuť. Prinášame vám prehľad najdôležitejších okamihov roka 2020.  Snažili sme sa v skratke pripomenúť vám, čo sa nám podarilo aj... Read More "Kresťanov bolo v roku 2020 počuť"
Jetpack's Portfolio post type is not currently enabled on your site. Ensure it is enable or disable the Portfolio from the theme's options to hide this section.

Bližšie informácie, ako poukázať % z Vašej dane

Informácia o spôsobe určenia prijímateľa Vášho podielu dane – čo musíte urobiť, aby ste mohli zo svojich daní podporiť FKI

Fyzická osoba (FO) môže venovať svoje 2% dane (za určitých podmienok aj 3%) a to vždy iba jednému príjemcovi.

  • FO – zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie, ale mu zamestnávateľ robí „Ročné zúčtovanie“:

Na základe „Ročného zúčtovania“ mu zamestnávateľ vystaví „POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, na základe ktorého (odpíše výšku odvedenej dane) vyplní „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“. Najneskôr do konca apríla podáva daňovému úradu (nezávisle od „Ročného zúčtovania“):

  1. POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  2. VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
  3. prípadne aj POTVRDENIE o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vtedy môže určiť až 3%)

Predpripravené tlačivo „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ 

  • FO, ktorá má aj iné príjmy, napr. SZČO, autorské honoráre, prenájom nehnuteľností a pod.:

Takáto FO musí podávať daňové priznanie (aj zamestnanec, ktorý nepožiadal zamestnávateľa o „Ročné zúčtovanie“ ) a poukázanie podielu dane vyplní priamo vo svojom daňovom priznaní (pri type A (iba príjem zo závislej činnosti – zo zamestnania) na strane č. 5 a pri type B (okrem príjmu zo závislej činnosti má aj iné zdaniteľné príjmy) na strane č. 12):

názov: Fórum kresťanských inštitúcií,

sídlo: Gorkého 15, 811 01 Bratislava,

forma: občianske združenie

IČO: 36075710

Daňové priznanie predkladá do konca marca (ak požiada o odklad – do konca júna). „VYHLASENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ nepredkladá.

  • Právnická osoba (PO)

nie je v počte príjemcov obmedzená a môže určiť 1% dane (za určitých podmienok 2%). Počet podporovaných subjektov nie je obmedzený, ale každá suma musí byť najmenej 8€.

PO môže štandardne poukázať 1%. V prípade, že počas roka 2019 alebo v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania (DP) a zaplatenia dane v roku 2019, čiže zvyčajne do 31.3.2019 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% svojej dane za predchádzajúci rok (daň za 2018) na verejnoprospešný účel (napr. dar MVO), môže poukázať až 2%.

Do DP uvedie údaje pre FKI: www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=4328 .

Vo „VYHLÁSENÍ o poukázaní zaplatenej dane…“ alebo v daňovom priznaní je možné zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“, že finančná správa má informovať adresáta (čiže FKI) o tom, že daňovník podporil danú organizáciu (ide iba o meno a trvalý pobyt daňovníka, nie o výšku podpory!). Budeme radi, ak to zaškrtnete, aby sme vedeli, komu môžeme byť vďační. 

Obchodné meno alebo názov: Fórum kresťanských inštitúcií 

Adresa:  Gorkého 200/15, 81101 Bratislava

IČO:  36075710

Právna forma:  Občianske združenie

IBAN číslo účtu:  SK0902000000001997279158 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Jetpack's Testimonials post type is not currently enabled on your site. Ensure it is enable or disable the Testimonials from the theme's options to hide this section.

Darovať

V roku 2020 bolo váš hlas počuť na dôležitých miestach. Ak by ste mali záujem pomôcť ešte viac, dovoľte, aby sme Vás pozvali do spolupráce v roku 2021 a to formou Vášho dobrovoľného príspevku, vo výške 5,...

Pamäť a ľudské práva

Garantovanie ľudských práv je pre nás neodmysliteľne späté s uchovávaním a odovzdávaním dejinnej pamäti. Bez spomienky na bezprávie a utrpenie nevinných nie je možné uchovať nadobudnutú slobodu. Pokladáme za svoju povinnosť udržiavať živú pamäť národa,...

Prihláška za člena

Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek

Radi by sme Vás pozvali na workshop Kresťan na vidieku – zdravý vidiek. Veríme, že kresťania sú môžu byť hybnou silou pri riešení mnohých aktuálnych problémov, ako ich opisuje Svätý Otec František v encyklike LAUDATO SI’Sme presvedčení, že vidiecky životný štýl je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov, neúmerne nezaťažuje životné prostredie  a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti.

Sme veľmi radi, že záštitu nad podujatiami Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek prebral špišský biskup Štefan Sečka. Záštitu nad podujatiami prebral tiež predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

.: Pre koho je seminár určený?
Seminár je určený pre aktívnych ľudí, ktorí sa majú záujem angažovať pri rozvoji vidieka na Slovensku.

.: Cieľ seminára
Cieľom je vytvoriť sieť aktívnych a angažovaných ľudí, ktorým chceme poskytnúť priestor pre efektívne pomenovanie hlavných problémov pri rozvoji vidieka a zdieľať inovatívne myšlienky a návrhy, ktoré by mohli zmeniť prístup k tejto téme.

Fórum kresťanských inštitúcií ako významný partner organizácii na Slovensku aj v Európe v rôznych oblastiach chce napomôcť pri presadzovaní zmysluplných riešení na národnej úrovni. Myšlienky a návrhy by mali reflektovať tematiku rozvoja vidieka, snahy o udržanie rázu tradičnej vidieckej krajiny, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, zvyšovanie zamestnanosti na vidieku prostredníctvom tradičných poľnohospodárskych činností a tiež snahy o udržanie (motivovanie) mladých ľudí na vidieku pomocou rôznych sociálnych opatrení či už v rodinnom hospodárstve, lesníctve alebo v rozvoji tradičných remesiel a služieb v okrajových odvetviach.

.: Program seminár
Program začína v piatok o 15.00 a končí v sobotu po obede. Náklady spojené s ubytovaním a stravou hradí organizátor. Účastnícky poplatok je 10 Euro a hradí sa po potvrdení registrácie. Otázka a podnety je možné adresovať emailom na info@fki.sk alebo telefonicky na 0903 709 730.

.: Plánované semináre:

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR – 7.12 – 8.12 Cesta na Vlkolínec – Ružomberok (ešte sú voľné miesta na prihlásenie)

.: Uskutočnené semináre:

30.11 – 1.12 Červený kláštor (Krátka správa zo seminára – V Kúpeľoch Červený Kláštor sa konal druhý seminár Kresťan na vidieku)

19.10 – 20.10 – Oravská Lesná (Krátka správa zo seminára – Na Orave sa uskutočnil seminár Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek)

Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby

23. marca 2021 sa uskutočnilo vôbec prvé online valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Koná sa každoročne v blízkosti výročia Sviečkovej manifestácie. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 24 členských …