Chceme, aby kresťanov bolo v spoločnosti lepšie počuť.

Chceme, aby kresťanov bolo v spoločnosti lepšie počuť.