Chceme, aby kresťanov bolo v spoločnosti lepšie počuť.

Chceme, aby kresťanov bolo v spoločnosti lepšie počuť.

Blog

O čo nám ide

Je mnoho spoločenských oblastí, ktoré si vyžadujú intenzívnu prítomnosť a jasný hlas kresťanov pri hľadaní dobrých riešení. Či už ide o ťažký zápas o prekonanie pandémie koronavírusu, hlas rodičov pri rozvíjaní budúcej podoby vzdelávania našich detí, riešenie...

Kresťan na vidieku

Víziou iniciatívy Kresťan na vidieku je zlepšovanie kvality života na vidieku. Napĺňame ju tým, že sa usilujeme informovať, vzdelávať a prepájať ľudí a súčasne ponúkať riešenia pre sebestačnejší život na vidieku. Základnými piliérmi nášho úsilia sú...