Odkaz Sviečkovej manifestácie do súčasnej situácie

Milí priatelia, keďže sa teraz nemôžeme stretávať a usporadúvať masové podujatia, nie je možné  pripomenúť  si odkaz Sviečkovej manifestácie tak ako po iné roky. Inšpiruje nás to však, aby sme vyzdvihli SOLIDARITU, na ktorú sme dnes všetci odkázaní možno viac ako kedykoľvek predtým. Pojem solidarita je odvodený od latinského slova solidus, čo znamená pevný, tuhý, silný. Vyjadruje, že spoločnosť je akoby na […]

Výzva k spoločnej modlitbe v stredu 11. marca 2020 o 20:00 hod.

Milí priatelia, s pokorou sme včera prijali správu o zákaze verejných svätých omší od našich biskupov. Keďže teraz určitý čas nebudeme mať prístup na sväté omše, neznamená to, že sa máme prestať modliť, práve naopak. Menej spoločenských kontaktov nám umožňuje byť viac so svojou rodinou a sám so sebou a mať aj viac času pre Pána. Chceli by sme vás pozvať […]

Máme za sebou prvý diel semináru „Zdravá záhrada“

V sobotu 22. februára 2020 sa v Poprade uskutočnil prvý diel trojdielneho cyklu Zdravá záhrada – Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade, ktorý zorganizovala iniciatíva Kresťan na vidieku. Seminárom nás sprevádzali absolventi úplného kurzu permakultúrneho dizajnu Ivana Németová a Ľubomír Slavkovský. Dvadsiatke prítomných ľudí v ňom priblížili vzťahy medzi jednotlivými prvkami živej a neživej prírody, […]

Dedičstvo Sv. Cyrila a Metoda nám, Slovákom, má stále čo povedať

Libresso bratislavského Univerzitného pastoračného centra vo štvrtok, 13.februára večer praskalo vo švíkoch. Približne 200 študentov a veriacich so záujmom počúvalo diskusiu s otcom arcibiskupom Cyrilom Vasiľom s názvom Čo by povedali Sv. Cyril a Metod dnes Slovákom? Podujatie zorganizovalo v predvečer sviatku našich vierozvestcov Fórum kresťanských inštitúcií. Moderátor Štefan Chrappa a otázky prítomných boli veľkou výzvou pre vladyku Cyrila, ktorý musel odpovedať na široké spektrum tém počínajúc […]