FKI

Predsedníctvo

Predseda:

Tomáš Kuzár kuzar@fki.sk
predseda od 14.3.2017

Podpredseda:

Pavol Kossey  kossey@fki.sk
člen predsedníctva od 27.11.2009, znovuzvolený 9.11.2012, 20.11.2015, 19.11.2018 a 24.3.2023

Členovia predsedníctva:

Ján Fabičovic od 19.11.2018, znovuzvolený 24.3.2023

Katarína Hulmanová, viacnásobná predsedníčka, aktuálne členka predsedníctva od 19.11.2018, znovuzvolená 24.3. 2023

Viktor Pecer od 24.3. 2023

Bývalí členovia predsedníctva:

Predseda:

František Neupauer  neupauer@fki.sk
predseda od 18.3.2011 do 14.3.2014

Katarína Hulmanová  hulmanova@fki.sk
predsedníčka od 14.3.2014 do 14.3.2017

Členovia predsedníctva:

Ján Gasper od 19.11.2018 do 24.3. 2023

Martin Lauko od 15.11.2019 do 24.3. 2023

Branislav Kožuch od 21.10.2016 do 24.3.2023

Eduard Filo  filo@fki.sk
člen predsedníctva od 20.11.2015

Petra Bajlová bajlova@fki.sk
členka predsedníctva od 9.11.2012 do 9.11.2015

Monika Hricáková hricakova@fki.sk
členka predsedníctva od 9.11.2012 do 9.11.2015

Monika Jucková  juckova@fki.sk
členka predsedníctva od 27.11.2009 do 9.11.2015

Ján Uhnák uhnak@fki.sk
člen predsedníctva od 18.3.2011 do 14.3.2014

Veronika Remišová remisova@fki.sk
členka predsedníctva od 14.3.2014 do 14.3.2017

Peter Mach

člen predsedníctva od 21.10.2016 do 15.11.2019