FKI

Aktuality

Napomáhame tomu, aby v spoločnosti viac zaznieval hlas kresťanov, ktorý by zrozumiteľným spôsobom komunikoval naše hodnoty, ako príspevok pre spoločné dobro všetkých členov spoločnosti.

Ďalšie články