Fórum života oslávilo 20 rokov, odovzdalo ceny za prínos v oblasti ochrany života a predsedníčkou opäť  Marcela Dobešová

Fórum života oslávilo 20 rokov, odovzdalo ceny za prínos v oblasti ochrany života a predsedníčkou opäť Marcela Dobešová

Na Benefičnom koncerte 20 rokov Fóra života získali v piatok 6. októbra v Dome umenia Fatra traja laureáti Cenu Antona Neuwirtha. Nasledujúci deň v sobotu 7. októbra sa v Žiline uskutočnil volebný snem občianskeho združenia Fórum života, na ktorom sa stretli členovia
platformy z celého Slovenska.

Na sneme si členovia Fóra života za predsedníčku opätovne zvolili Marcelu Dobešovú, ktorá získala 54 hlasov z 57 prítomných. Stoličky predsedníctva obsadili spoluzakladateľka Áno pre život a bývalá poslankyňa NRSR Anna Verešová, spoluzakladateľka a koordinátorka projektu Zachráňme životy Mária Demeterová a novozvolení dvaja členovia právnik Martin Gazdík a redaktor a pedagóg Martin Agner.

„Fórum života opäť potvrdilo, že nie je len jedno či dvojosobovou organizáciou, ale skutočným sebavedomým fórom so silným mandátom od svojich členov, ako sa dnes ukázalo pri podpore vízie, misie, cieľov a navrhovaných činností,“ skonštatovala znovuzvolená členka predsedníctva Anna Verešová.

Na sneme združenie taktiež prijalo nových členov – päť fyzických osôb a jednu právnickú, prerokovalo plán činnosti na rok 2023 a víziu do budúcna. “Budúcnosť združenia vidím v spájaní síl na poli ochrany života a rodiny. Verím, že Fórum života bude mostom, ktorý preklenie rozdiely, a zároveň svetlom, ktoré bude osvetľovať tmu tejto doby. Osobitnú úlohu vidím v oslovovaní mladých ľudí, ktorí hľadajú pravdu, no
málokto im ju dnes ponúka,” vyjadril nový člen predsedníctva, právnik Martin Gazdík.

Na záver členovia Fóra života jednohlasne prijali uznesenie, že sa združenie bude vždy zasadzovať o konštruktívny a nekonfrontačný dialóg na slovenskej aj európskej úrovni pri riešení otázok súvisiacich s ochranou a podporou ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, rodiny a manželstva.
Na Benefičnom koncerte 20 rokov Fóra života predvečer pred snemom v piatok 6. októbra na podporu združenia zahrali Janais s kapelou, folklórna skupina Nebeská muzika z Terchovej, šansónová kapela Doris Day Band zo Žiliny aj chrámový Zbor svätého Ladislava z Rajca.

Cenu Antona Neuwirtha za prínos v oblasti ochrany života odovzdala predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a dcéra Antona Neuwirtha Anna Záborská trom laureátom za prínos v oblasti ochrany života a
jeho dôstojnosti. Celý slávnostný galavečer slovom sprevádzal moderátor Martin Agner.

V kategórii osobnosť ocenili zakladateľku združenia OZ Tóbi Magdalénu Poloňovú, ktorá už 30 rokov pomáha rodinám s pochovávaním ich nenarodených deti. Cez svoj hudobno- dramatický program so zborom Holúbky z kríža šíri úctu k ľudskému životu. Vďaka nej tiež máme na Slovensku zákon o pochovávaní nenarodených detí a viaceré hrobové a pietne miesta.
Za poskytovanie starostlivosti deťom v útlom veku a opusteným deťom v kategórií organizácia získali Cenu Antona Neuwirtha Jasličky Rutinka. Založili ich Rút Valašíková spolu s manželom v roku 2007, ktorí si prevzali ocenenie. Za šestnásť rokov existencie združenia sa
postarali takmer o sto detí, z toho osemnásť bábätiek prijali ako profesionálni rodičia. Sú rodičmi štyroch detí a v starostlivosti majú aj dve dcéry s ťažkým zdravotným znevýhodnením.
Tretím laureátom Ceny Antona Neuwirtha je lekár, gréckokatolícky kňaz a teológ profesor Max Kašparů, ktorý získal ocenenie v kategórii zahraničná osobnosť za osobitný prínos v oblasti ochrany života a ľudskej dôstojnosti najmä v poskytovaní zdravotnej a duchovnej starostlivosti.

Informovala: Andrea Žiaková