Katarína Hulmanová – ďakovná reč pri prevzatí ceny “Vy ste svetlo sveta”

Katarína Hulmanová – ďakovná reč pri prevzatí ceny “Vy ste svetlo sveta”

Chcem sa veľmi pekne poďakovať za toto ocenenie. Slová, ktoré mi napadajú a stále sa mi vracajú, je také to nemoderné a hovorí sa tomu “laický apoštolát”.

Laický apoštolát je asi to, čo ma tak hýbalo dopredu. Cítim sa byť duchovnou dcérou Silva Krčméryho, Vlada Jukla a Marty Marsinovej. Mala som to šťastie, že som ich poznala osobne a myslím, že všetkých nás, ktorí sme sa s nimi stretli, to poznačilo na celý život.

Ďalej chcem spomenúť pána prof. Hajduka. Ak by on nemal guráž, že sformalizujeme Fórum kresťanských inštitúcií, tak možno doteraz by to bola iba neformálna platforma. Potom pán biskup Baláž, ktorý si ešte v roku 1996 zobral pod krídla hnutia a združenia, aby sa stretávali aj na takejto platforme.

Rovnako aj pochopenie otca biskupa Rusnáka a pána arcibiskupa Zvolenského, ktorí chápu, že mi ako laici máme vstupovať do spoločnosti so svojím vlastným menom a so svojou vlastnou kožou. Aj toto nás priviedlo k tom, že na Slovensku existuje Fórum kresťanských inštitúcií. Fórum je platforma, ktorá neexistuje v iných krajinách a toto je naša veľká sila, ktorú môžeme využiť.

Chcem ešte poďakovať môjmu manželovi aj mojej rodine, ktorí mi umožnili, že som sa mohla venovať tejto činnosti.

Som veľmi rada, že štafetu prebrali mladší, pretože medzigeneračná spolupráca je veľmi dôležitá.