Anna Záborská – ďakovná reč pri prevzatí ceny “Vy ste svetlo svetla”

Anna Záborská – ďakovná reč pri prevzatí ceny “Vy ste svetlo svetla”

Veľadôstojný otec biskup, vážený pán predseda, milý Tomáš, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, možno to bude znieť falošne, ale nezaslúžila som si to. Musím sa Vám priznať, že myšlienka, že dnešným dňom sa stávam členkou Fóra kresťanských inštitúcií, ma trochu znepokojuje. Som si istá, že hovorím za nás všetky tri, keď poviem, my sme predsa ešte mladé, aktívne a plné nápadov. Nechceme byť za inštitúcie, chceme pokračovať v tom, čo robíme s elánom a v plnom nasadení.

Ale teraz vážne, je niečo symbolické na tom, že ocenenie v podobe “Vy ste svetlo sveta” vo Fóre kresťanských inštitúcií, sme dostali tri ženy. Všetky tri nás spája občianska aj politická angažovanosť za rodinu. Spájajú nás roky spolupráce a asi nepoviem nič šokujúce, ak dodám, že nás spája dlhoročné priateľstvo.

Čestné členstvo, ktorým ste nás dnes poctili, chápem ako uznanie našej práce, ale predovšetkým ako gesto, ktorým kresťanské inštitúcie potvrdzujú obrovskú dôležitosť rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Takéto gestá sú dnes potrebné viac než kedykoľvek predtým. Dávajú nám všetkým, tu v tejto sále, ale aj vonku, v krajine, v Európe, príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo všetko rodina znamená. Rodina, v ktorej je milujúci otec a milujúca matka, je tým najlepším prostredím, do ktorého sa človek môže narodiť. Takáto rodina dokáže poskytnúť bezbrannému a zraniteľnému dieťaťu všetko, čo potrebuje pre život – jedlo, ochranu a najmä lásku. Nie je nič, čo by milujúci rodičia neurobili pre svoje dieti, nie je žiadna prekážka, ktorej by sa zľakli, žiadne nebezpečenstvo, pred ktorým by cúvli.

Rodina má však aj ďalší rozmer, rozmer spoločenský. Je totiž zdrojom práve tých hodnôt, bez ktorých by nemohlo existovať žiadne skutočné spoločenstvo. Svojim príkladom podpory a ochrany, zdieľania dobrého aj toho menej dobrého, vzájomne prejavovanou oddanosťou, dávajú rodičia svojim deťom každodenné lekcie úcty k dôstojnosti iného človeka, lekcie solidarity, zodpovednosti a pracovitosti. Len vďaka takýmto praktickým lekciám, ktoré sme dostali od našich rodičov, chápeme zmysel odvodov do sociálnej poisťovne, rozumieme, prečo aj tí, ktorí sú zdraví, musia platiť za zdravotnú starostlivosť, a prečo by každé dieťa v živote malo dostať rovnakú šancu. Prečo je správne podeliť sa s tými, ktorí majú nedostatok a pozdvihnúť svoj hlas k obrane tých, ktorých nepočuť.

Ja v tomto zmysle prijímam toto úžasné ocenenie, všetkým, všetkým veľmi pekne ďakujem, pretože toto ocenenie nie je len ocenením pre nás tri. Je to ocenením pre rodinu. Ďakujem veľmi pekne!