Predstavujeme nového člena predsedníctva

Predstavujeme nového člena predsedníctva

Na ostatnom Valnom zhromaždení bol zvolený do predsedníctva FKI Viktor Pecer. Pochádza z Košíc a pôsobí v organizácii Biblia a Financie. Radi by sme vám ho predstavili.

Viktor, povedz nám niečo o sebe:

Pochádzam z východoslovenskej metropoly – Košíc. Vyrastal som v tradičnej kresťanskej rodine ako jedináčik. Obidvaja moji rodičia boli učitelia na základnej škole, moja mamka sa neskôr stala aj mojou triednou pani učiteľkou na druhom stupni základnej školy. Dnes môžem povedať, že pri výbere strednej školy ako aj po celý život ma viedol Duch Svätý svojou prozreteľnosťou. Jedným zo zlomových okamihov môjho života bola smrť ocka na prelome základnej a strednej školy. Študoval som na cirkevnom gymnáziu v Košiciach, kde som dostal možnosť prvýkrát spoznať naozaj živého Boha, nie len toho tradičného, nedeľného, či kostolného. Po skončení gymnázia som v štúdiu pokračoval na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ktorú som úspešne dokončil v roku 2019.

A čo bolo po ukončení štúdia?
Už počas štúdia na vysokej škole a neskôr aj po jej skončení pracujem v oblastí financií, najprv v MLM sieti, neskôr v malej poradenskej firme spolu so Zuzkou Viktorovou a Radom Ivankom. Okrem toho sa venujem aj práci s mládežou v Arcidiecéznom centre pre mládež Košickej arcidiecézy. Zatiaľ som slobodný.

Čo patrí medzi tvoje záujmy?

Medzi moje záujmy patrí turistika a futbal. V rámci voľného času sa venujem aj amatérskemu futsalovému klubu v Košiciach. Rád sa prechádzam, či trávim čas s kamarátmi. Takisto rád trávim čas modlitbou a čítaním Božieho slova, ktoré má moc prehovárať do nášho života.

Čo máš na starosti v rámci misie Biblia a financie?

V misii Biblia a financie mám na starosti komunitu absolventov kurzov ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom, takisto technickú podporu vo všetkom, čo je potrebné.

Ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.