Biblia a financie – nová členská organizácia FKI

Biblia a financie – nová členská organizácia FKI

Organizácia Biblia a financie pôsobí na Slovensku už osem rokov. Sú zakladateľmi a šíriteľmi kurzu „Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom“. Ide o overený kurz, ktorý absolvovali tisíce ľudí po celom svete. Priniesli do našich končín a upravili na mieru pre naše slovenské prostredie.

Položili sme im pár otázok, aby ste sa o nich mohli dozvedieť viac.

Aké je poslanie organizácie Biblia a financie?

Veríme, že kresťan môže nájsť v Písme múdrosť ku kresťanskému hospodáreniu s majetkom a peniazmi. Máme radosť v srdci, že táto veľmi citlivá a chúlostivá téma sa dostáva medzi ľudí. Toto učenie šírime do akýchkoľvek kresťanských spoločenstiev, obohatené o konkrétne praktické návody na aplikáciu v dennom živote. Cez spoločenstvo ľudia zažívajú zmenu života, životných postojov, otvorenie srdca pre Pána nielen v tejto oblasti. 

Prečo je dôležité riadiť sa Bibliou pri spravovaní svojich financií?

V Biblii je viac ako 2350 veršov o tom, ako zaobchádzať s peniazmi a majetkom. Z toho vychádza naše presvedčenie, že Boh má veľký záujem, aby aj v tejto oblasti bol kresťan vedený Bohom. V rámci tejto služby sa ľudia dozvedia viac o tom, čo Biblia hovorí o peniazoch a majetku,  o spôsobe ako s nimi hospodáriť. Problémy plynúce z nesprávneho hospodárenia s peniazmi sú jedným z dôvodov vážnych sporov v rodinách, ale i príčinou potenciálnej straty všetkého, čo človek má, dokonca aj života. Príčinou problémov v manželstve je nedostatočná komunikácia, a vo veľkej miere komunikácia o peniazoch. Učenie prináša odpovede na tieto ťažkosti. 

Ako vznikla misia Biblia a financie? Inšpirovali ste sa v zahraničí?

Inšpiráciou pre vznik misie Biblia a financie bola konferencia so zahraničným rečníkom Petrom Briscoem v r. 2015, ktorý hovoril o hospodárení s peniazmi podľa biblických princípov. Bolo to veľmi revolučné, a to z dôvodu, že to nie je úplne bežná téma učená v dnešnej dobe v cirkvách a rodinách na Slovensku, a už vôbec nie komunikovaná medzi ľuďmi. Nasledovalo absolvovanie zahraničných seminárov a iné štúdiá v tejto oblasti. Po modlitbách sme sa rozhodli priniesť toto učenie na Slovensko. Obrovskou oporou bol práve Peter Briscoe z Holandska, zakladateľ a prezident Compass – finances God‘s way Europe, ktorý bezplatne poskytol obsah vzdelávania, ktorý dlhé roky tvorili. Nasledoval preklad a prispôsobenie študijných materiálov na slovenské pomery. Preto sme založili misiu Biblia a financie, začali vydávať publikácie, organizovať kurzy a šíriť tieto dôležité informácie plné nádeje. 

Kde na Slovensku pôsobíte?

Sídlo občianskeho združenia je v Košiciach, kde z počiatku bola aj väčšina aktivít. Pandémia priniesla nové online nástroje, vďaka čomu sa kurzy rozšírili nie len do celého Slovenska, ale aj iných krajín Európy, kde žijú Slováci. 

Aké kurzy/vzdelávanie robíte a pre akú cieľovú skupinu?

Ponúkame kurz „Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom“, ktorého cieľom je skúmať, čo Boh hovorí cez Sv. Písmo v oblasti peňazí a majetku a zdieľať sa v skupinke. Počas kurzu sa ľudia dozvedia viac o tom, čo Biblia hovorí o peniazoch a majetku, o spôsobe ako s nimi hospodáriť. Kurz je určený pre akékoľvek cirkevné spoločenstvo, jednotlivcov, snúbencov, manželov. 

Prínos kurzov zo svedectiev absolventov: 

  • posilnenie viery. Lepší vzťah s Bohom aj vďaka pochopeniu, že aj túto oblasť plne spravuje a chce žehnať
  • zlepšenie manželských vzťahov, väčší pokoj v domácnosti a zníženie rozvodovosti. Vyjasnili si zároveň svoje životné priority, ktoré sa následne odzrkadľujú aj v ich pláne hospodárenia, ktoré už viac nie je chaotické
  • nádej pre tých, ktorí potrebovali oporu v ťažkých finančných časoch alebo dlhoch
  • pociťujú v danej oblasti väčší pokoj a poznajú vôľu Boha pre túto oblasť.  Zároveň vedia, že na danú tému môžu diskutovať a modliť sa s ostatnými, ktorí ich podporia
  • v cirkvi vzrástlo dávanie, Božie kráľovstvo sa môže šíriť za lepšej podpory aj mimo SR. Zároveň sú veriaci pri dávaní šťastnejší a tešia sa z možnosti prispievať na tú najdôležitejšiu vec

Aká ste veľká organizácia?

V súčasnosti má náš užší tím štyroch členov, štyroch odborných konzultantov, vyše 200 absolventov kurzu a mnoho ďalších podporovateľov.

Ponúkate napr. aj konzultácie, keď má niekto záujem?

Oslovuje nás veľa ľudí, ktorí sa o našej misii dozvedia a taktiež u absolventov kurzu vznikajú viaceré otázky, ktoré vyžadujú individuálne poradenstvo. Snažíme sa tieto otázky zodpovedať, u niektorých si to vyžaduje dlhšie sprevádzanie, inokedy postačí jednoduchá rada. Veľmi často ide však o prirodzenú potrebu radiť sa ohľadom financií s kresťanským finančným poradcom. Práve preto sme založili komunitu kresťanských finančných profesionálov – Bafpro (Biblia a financie pre profesionálov). Bafpro je prvá a najväčšia vzdelávacia platforma v rámci Slovenska, predovšetkým pre kresťanských finančných poradcov, bankárov, poistných agentov, investičných agentov a iných registrovaných v NBS. Prinášame profesionálne vzdelávanie a podporu komunity kresťanským finančným profesionálom. Naša platforma vznikla pre všetkých, ktorí túto činnosť vykonávajú v súlade s biblickými princípmi, v láske a modlitbe a popri tom povyšujú záujem klienta nad svoj vlastný. Tak prinášajú pokoj v rozhodnutiach, odbúravajú strach a obavy z toho, ako byť vernými správcami majetku a všetkého, čo nám bolo zverené.

Sú k dispozícii nejaké webináre, ak by si chcel niekto pozrieť a niečo sa dozvedieť mimo kurzov?

Na našej webstránke v časti knižnica je viacero prednášok a videí, blogov a článkov. Taktiež na našom youtube kanáli ľudia nájdu okrem iného aj 12 relácií na hlavné témy, ktoré sa preberajú aj v kurze. Organizujeme aj online webináre a pre absolventov kurzu každý mesiac online stretnutie komunity Biblia a financie.

Čo by ste napríklad vedeli ponúknuť našim členom?

Jednoznačne 9 týždňový kurz, ktorý môžu absolvovať buď online, alebo po zaškolení koordinátora aj osobne vo svojom spoločenstve, farnosti. Taktiež ponúkame prednášky, workshopy, zúčastňujeme sa konferencií (naposledy na konferencii kresťanských podnikateľov v Nimnici).

Aké sú vaše najbližšie plány?

Už dlhšie sa venujeme tvorbe knihy pre mladých, o ktorú je veľký záujem hlavne zo strany stredných škôl, pripravujeme stretnutia v regiónoch,  kompletizujeme vzdelávací program pre finančných profesionálov a na jeseň plánujeme zorganizovať jednodňovú konferenciu.

Prečo ste sa rozhodli pridať do FKI?

Vnímame potrebu spolupráce organizácií pôsobiacich v rámci Cirkvi na Slovensku a možnosť prinášať odkaz biblického správcovstva členom FKI.  Je dôležité zjednotiť odkaz biblického správcovstva financií naprieč Cirkvou – klerici, kresťanskí podnikatelia, kresťanskí finanční poradcovia, laici (darcovia) a slúžiace spoločenstvá. 

Ďakujeme!

Viac informácií o organizácii nájdete na stránke Biblia a financie.