FKI

Členské organizácie

Členské organizácie FKI:

Aglow

Akadémia svätého Michala

Áno pre život

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach

Asociácia za život a rodinu, o.z.

Átrium Dobrého pastiera

Biblia a financie

CARDO-Národné dobrovoľnícke centrum

Centrum pomoci pre rodinu Trnava

Centrum pre rodinu Trenčín

Centrum pre rodinu Nitra

Dobrota pre Afriku

Dobrota sv. Alžbety

Donum Vitae

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Fórum pre verejné otázky

Fórum života

Františkánsky svetský rád

FUGA – kultúrne centrum kresťanov

Hnutie Modlitby matiek

Horúci tím o.z

Christin o.z

Katolícka jednota Slovenska

Katolícke hnutie žien Slovenska

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.

Klub mnohodetných rodín

Klub priateľov Ferka Skyčáka

Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku

Komunita Sant´ Egidio

Koinonia Ján Krstiteľ

Liga pár páru v SR

Manželské stretnutia

MIVA Slovensko

Nadácia Jozefa Murgaša

Nádej pre beznádej

Network Slovakia

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Nové Ľudstvo, o.z.

Priatelia Quo Vadis o.z

Potravinová banka Slovenska

Odborový zväz NKOS KOVO-METAL

O.z. Maják Nádeje

Rodina Nepoškvrnenej

Resoty

SAVIO

Slovenská asociácia kresťanských rodín SAKRO

Slovenské misijné hnutie

Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan

Slovenský orol

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku

Svetový deň modlitieb

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie ÚSKI

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Asociovaní členovia FKI:

Centrum pre rodinu Žilina

Inštitút rodiny Košice

Lux communcation

Renovatio Nova

Združenie Máriina doba

Ak sa Vaša organizácia chce stať členom Fóra kresťanských inštitúcií, vyplňte prihlášku.