Podporte nás!

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) je platforma spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. (Aktuálny leták FKI 2019/11) Ako neformálna platforma fungujeme od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združujeme 60 organizácií a spolupracujeme s vyše 50 inštitúciami.

Máme skúsenosti, výsledky, aj ambície efektívne a profesionálne sa angažovať, aby hlas kresťanov v spoločnosti bolo lepšie počuť a aby v nej kresťanské hodnoty boli prítomné. Iba spolu s Vami dokážeme pracovať na dobrých dielach. Máme viacero reálnych plánov a chceme sa profesionalizovať, či už ide o oblasť služby našim členským organizáciám, o oblasť rodiny, sociálnu oblasť, našu novú iniciatívu Kresťan na vidieku a ďalšie. 

Fórum kresťanských inštitúcií môžete podporiť

  • modlitbou
  • „obetou srdca“ (dobrým skutkom s úmyslom podporiť naše/Vaše podujatia)
  • dobrovoľníctvom
  • jednorazovým alebo trvalým finančným príspevkom
  • asignáciou 2% (3%), 1% (2%) dane (súhrnné informácie)

Ak ste si vybrali Váš spôsob, ako prácu FKI podporíte, vyplňte prosím formulár pre podporovateľov.

Potrebné formuláre na venovanie 2% (resp. 3%) si môžete stiahnuť tu.

Každých 10€ nám pomôže urobiť viac. ĎAKUJEME!

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať

  • mailom na adrese info@fki.sk,
  • telefonicky na čísle 0903 733 057 .

 

Nezabudnite, že stále môžete poukázať 2% z daň – tu nájdete postup.

 

Ďakujeme!