Pomáhajú misionárom dôjsť do cieľa – MIVA Slovensko

Pomáhajú misionárom dôjsť do cieľa – MIVA Slovensko

MIVA je skratka slovného spojenia Mission Vehicle Association (z nem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft – Pracovná skupina pre dopravu v misijných krajinách). Jej poslaním je financovať všetky druhy dopravy v rámci misií a rozvojovej pomoci.

Pokračujeme v predstavovaní jednotlivých organizácií patriacich do FKI, teraz nám odpovedala čerstvá koordinátorka MIVA Slovensko Barbora Molnárová.

Ako ste sa dostali ku tejto práci, čo Vás na projekte zaujalo?

V marci tohto roka som bola oslovená, aby som sa ujala koordinácie projektov MIVA Slovensko. Úprimne, netušila som, čo MIVA je. Ako som sa však pustila do študovania materiálov, hneď ma to pohltilo. To, ako MIVA vznikla, jej história, krásna myšlienka, ktorá rezonuje a pomáha už takmer 100 rokov … Táto práca ma napĺňa a som vďačná za túto príležitosť. Verím, že s Božou pomocou sa nám podarí na Slovensku rozšíriť povedomie o tejto organizácii a spoločne budeme vedieť zrealizovať veľa užitočných projektov na pomoc misionárom vo svete. 

Ako a kedy vznikla organizácia MIVA?

Organizácia MIVA je humanitárna organizácia katolíckej cirkvi a má naozaj zaujímavý príbeh, ako vznikla. Celé to začalo síce smutnou udalosťou, no viedlo to k pozoruhodným činom.

Písal sa rok 1925, kedy nemecký misionár Otto Fuhrmann pôsobiaci v Namíbii, ochorel. Ľudia ho chceli dopraviť do najbližšej nemocnice, no tá bola vzdialená niekoľko dní chôdze od miesta, kde pôsobil. Naložili ho teda na nosidlá a niesli niekoľko dní. Táto cesta však bola príliš dlhá a príliš náročná na to, aby ho zachránili a misionár Otto Fuhrmann počas tejto cesty zomrel.

Táto smutná udalosť nesmierne zasiahla jeho priateľa zo študijných čias – taktiež nemeckého misionára – pátra Paula Schulteho (OMI), ktorého volali aj „lietajúci páter“. Páter Schulte zistil, že keby bol Otto Fuhrmann včas dovezený do nemocnice, mohol ešte žiť. Uvedomil si, že pre misionárov v rôznych častiach sveta sú dopravné prostriedky nesmierne dôležité a nezostal len pri tejto myšlienke.

Kto bol jej zakladateľom?

Zakladateľom MIVA je už spomínaný páter Paul Schulte (OMI), ktorý organizáciu MIVA založil v Nemecku v roku 1927. Jej úlohou bolo a je, poskytovať dopravné prostriedky pre misionárov vo svete. Už za prvé roky fungovania poskytla organizácia množstvo bicyklov, motoriek, áut ale aj lietadiel pre misionárov vo svete.

Prečo sa nazýval aj “lietajúci páter”?

Túto zaujímavú prezývku získal preto, lebo bol pilotom. Za misie mu okrem Afriky boli pridelené aj najsevernejšie časti amerického kontinentu. Pôsobil nielen medzi Indiánmi, ale aj Inuitmi. Na našej webstránke máme aj jedno video, ktoré sa zachovalo z čias jeho pôsobenia medzi nimi – ako pristáva lietadlom na ľadovej ploche a Eskimáci mu odpratávajú sneh z pristávacej dráhy. Páter Schulte slúžil po schválení aj prvú svätú omšu vo vzduchu – vo vzducholodi – na ceste z Európy do Ameriky. Jeho život bol aktívny a mal skutočne misijného ducha.

Čo je základným poslaním organizácie?

Poslaním organizácie MIVA Slovensko je pomáhať misionárom vo svete získať potrebné dopravné prostriedky na uľahčenie ich práce – ohlasovania evanjelia, presun do odľahlých oblastí, ale aj prevoz chorých do nemocnice, katechétov do škôl a farností. 

Chceme pomáhať prioritne slovenským misionárom v Afrike a na Ukrajine. Hlavne v Afrike sú totiž ešte stále oblasti, kde na obrovskom území nie je ani jeden dopravný prostriedok. Predstavte si, že by napr. v Prešovskom kraji nebolo ani jedno auto, autobus, vlak, ani bicykel. Dopravný prostriedok  v týchto oblastiach vie misionárom rozhodne pomôcť byť bližšie k ľuďom.

Našim mottom je „Mobilita pre všetkých. Prinášame Krista“ – to znázorňuje aj naše logo, ktoré predstavuje kríž v podobe križovatky ciest. Červená a tehlová farba je farbou zeme a ciest v Afrike. No a bodka nad „I“ v slove MIVA predstavuje človeka, ktorý je stredobodom našej pomoci. Preto chceme prinášať kresťanského ducha nielen do misijných krajín, ale aj na cesty Slovenska.

Aké máte aktuálne projekty?

Aktuálne máme rozbehnutý projekt na získanie finančných prostriedkov na kúpu 62 bicyklov do Tanzánie. Ide o diecézu KAHAMA, ktorá má 31 farností a tiež pre farnosť SUKAMAHELA. Tieto bicykle sú určené pre katechétov, ktorí v týchto farnostiach pôsobia. Práve katechéti sú v tejto oblasti nesmierne dôležitým článkom medzi misionárom a ľuďmi vo farnosti. Sú takými predĺženými rukami misionára – pripravujú ľudí na sviatosti, vyučujú náboženstvo, sprostredkovávajú komunikáciu medzi kňazom a farníkmi. 

Ako môžu ľudia pomôcť/zapojiť sa?

Budeme vďační za každú podporu – či už finančnú, alebo duchovnú v podobe modlitby za našej projekty. Môžu prispieť na bicykel. Len pre orientáciu, jeden bicykel v Tanzánii stojí okolo 130€. Výška príspevku je samozrejme na možnosti každého.

Taktiež by sme radi povzbudili ľudí na Slovensku k poňatiu cyklistiky ako duchovnej púte. Sadnite na bicykel, pristavte sa pri kaplnke, alebo kostole! A keď budete mať možnosť, prispejte podľa najazdených kilometrov na projekt MIVA „Bicyklujeme pre Tanzániu“. Pekné materiály na cyklistiku, ako duchovnú púť, ako aj modlitbu cyklistu nájdete na našej webstránke www.mivaslovensko.sk/bicyklujeme, ale možno ste ich zahliadli už aj u Vás vo farnosti.

Fotografiu zo spoločnej cyklistiky, či už s rodinou, stretkom, farnosťou, školou, alebo len tak, nám môžu ľudia poslať na mail: info@mivaslovensko.sk. Fotografiu uverejníme na našom FB a možno inšpirujeme aj ostatných.

Dá sa prispieť aj neskôr ako len počas mája?

Samozrejme. Oslovili sme slovenských misionárov vo svete, či im vieme v rámci MIVA Slovensko pomôcť a mnohí nám dali spätnú väzbu, že by takúto pomoc naozaj uvítali. Nesmierne ma oslovilo, že ich potreby sú veľké, no požiadavky skromné. Zväčša si chcú zaobstarať už jazdené autá alebo motorky, lebo ak aj nejaké auto majú, je už naozaj v zlom technickom stave a používanie už nie je efektívne. Takže áno, prispieť môžu ľudia kedykoľvek počas roka. Finančné prostriedky budú využité transparentne a o všetkom budeme priebežne informovať na našej webstránke.

Plánujete niečo aj na leto?

Áno, aj leto bude plné inšpirácií. V mnohých farnostiach je to už zaužívané, ale radi by sme podnietili kňazov vo farnostiach k obnoveniu požehnania áut a iných dopravných prostriedkov vo farnostiach. Malo by to byť v spojitosti so sviatkom sv. Krištofa 24.7., ktorý je patrónom cestujúcich, ale aj misionárov. No a práve cez leto najviac cestujeme – tak nech sa na príhovor svätého Krištofa z ciest aj šťastlivo vrátime. Na našom e-shope bude možnosť objednať si k tomu aj materiály. 

Pracujeme aj na príprave projektu na vyzbieranie finančných prostriedkov na kúpu jazdeného auta na Ukrajinu ako aj motorky do Kene. Občas nazrite na našu webstránku, alebo sledujte náš Facebook. Tam prichádzame vždy s aktuálnymi informáciami. Najviac sa tešíme, keď sa nám podaria projekty zrealizovať.

Ďakujem Fóru kresťanských inštitúcií za príležitosť aj týmto spôsobom predstaviť činnosť našej organizácie – MIVA Slovensko.