FKI v roku 2019 ocenilo manželov Ďurikovičovcov

FKI v roku 2019 ocenilo manželov Ďurikovičovcov

FKI udeľuje cenu Vy ste svetlom sveta osobnostiam ako ocenenie ich významného dlhoročného prínosu pri vnášaní kresťanských hodnôt do spoločnosti. FKI ju udelilo manželom Ďurikovičovcom za dlhoročnú obetavú a systematickú angažovanosť pri rozvíjaní malých kresťanských spoločenstiev rodín, z ktorých sa koncom 60-tych rokov minulého storočia sformovalo Hnutie kresťanských rodín.

Budovanie malých spoločenstiev sa ukázalo ako prorocké dielo – tak pre deti, ako i pre mládež i pre rodiny. Bol to a stále je mimoriadne vhodný spôsob formovania zodpovedných kresťanských osobností nielen v období komunizmu ale i v súčasnosti, kedy na rodinu útočia nové hrozby. HKR bolo jedným z pilierov tzv. tajnej cirkvi počas komunizmu a výrazne prispelo k formovaniu generácie, ktorá bola rozhodujúca pri vytváraní atmosféry, ktorá viedla k pádu komunizmu.

Vladimír Ďurikovič zomrel niekoľko dní potom ako odišla na večnosť jeho manželka Mária. Táto časová blízkosť akoby naznačovala, že manželia, ktorí si boli blízki počas pozemského života, chcú byť rýchlo spolu i na večnosti.

Nech dobrotivý Pán odmení ich celoživotné obetovanie sa za kresťanské ideály rodín a nech ďalej požehnáva dielo Hnutia kresťanských rodín na Slovensku!

Pavol Kossey, podpredseda FKI