Celoslovenská umelecká súťaž Dňa rodiny 2021

Celoslovenská umelecká súťaž Dňa rodiny 2021

Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU.

Téma Dňa rodiny 2021 prepája rok svätého Jozefa a rok Rodiny Amoris Leatitia. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. Súťažná forma je už len spôsobom zdieľania vzácnych myšlienok, ktoré v nás sú. Dôležitá je práve tá tvorba, zastavenie sa a zamyslenie sa nad otcovstvom vo svojom živote. 

Každý otca má, fyzického, duchovného, či v neposlednom rade Nebeského. Otca v jeho širokej zmysluplnej nevyhnutnej prítomnosti vo všetkých podobách, aké ponúka: 

Chceme 

  • zdôrazniť dôležitosť otca a jeho výnimočnej úlohe byť prítomný pri manželke i deťoch fyzicky, psychicky i duchovne. Aby bol pravým strážcom rodiny. 
  • vyzvať k tomu, aby sme hľadali podnety a podporu pre otcov boli naozaj telesne i psychicky pri rodine, aby boli oporou, ako svätý Jozef
  • zahrnúť  aj tých, ktorí otca nemajú prítomného, ale môže im byť nablízku iný zástupný model muža v ich živote – učiteľ, kňaz, strýko…
  • poukázať na odkaz Nebeského Otca, ktorý chce byť  rodine najbližšie, v šťastí i nešťastí, aj tej, kde ľudský otec chýba. On je nablízku vždy, len mu treba otvoriť.
  • dať inšpiráciu na mnohé aktivity pre rodiny, ktoré zatiahnu ocina do diania a zachytením výnimočného spoločného okamihu sa podelia o svoje šťastie s ostatnými.

Témy súťaže: 

  • Ako ocko rozosmial mamku.
  • V náručí otca a mamy.
  • Otec mi dal veľa!
  • Akého otca potrebujem?

Formy: výtvarná, fotografická, audiovizuálna, literárna – poézia alebo – próza

Kategórie: 

1. kategória: deti (6 – 9 rokov)
2. kategória: mládež (10 – 14 rokov)
3. kategória: mládež 2 (15 – 18 rokov)
4. kategória: dospelí (19 a viac rokov – bez obmedzenia)

Uzávierka súťaže:  31. máj 2021. Práce je potrebné zaslať spolu s osobnými a kontaktnými údajmi elektronicky prostredníctvom formulára na webstránke https://denrodiny.sk/sutaz/.  

Vyhodnotenie súťaže: Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je na Deň otcov – 20. júna 2021.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.denrodiny.sk.