V Košiciach spomínali na Rudolfa Fibyho a uviedli publikáciu Tomislava Kolakoviča

V Košiciach spomínali na Rudolfa Fibyho a uviedli publikáciu Tomislava Kolakoviča

Rudolf Fiby SFDňa 9. októbra 2015 sa v aule Domu Spoločnosti Ježišovej v Košiciach uskutočnil seminár venovaný osobnosti Sviečkovej manifestácie Rudolfovi Fibymu zo Spoločenstva Fatima a dielu profesora Kolakoviča. Priatelia Rudolfa Fibyho, Spoločenstvo Fatima a Ústav pamäti národa zorganizovaním daného seminára poukázali na výnimočnú osobnosti 20. storočia, no zároveň počas podujatia boli predstavené dve nové publikácie z dielne Vydavateľstva Michala Vaška.

Seminár otvoril svojim príhovorom páter Ján Benkovský SJ a následne historik Ján Šimulčík predstavil Rudolfa Fibyho ako kňaza tajnej cirkvi a malých spoločenstiev, no zároveň povedal: „Počas ciest do Sovietskeho zväzu sa nechtiac dostal do pozornosti aj sovietskej tajnej služby KGB“. Historik František Neupauer predstavil osobnosť Rudolfa Fibyho v kontexte Sviečkovej manifestácie. Následne moderátor prvého bloku Róbert Moško prítomným predstavil publikáciu s názvom RNDr. Rudolf FIBY, SF – kňaz, matematik, programátor (1946 – 2014) zloženú z troch častí. Prvá časť začína autobiografickým portrétom tajného kňaza “Huga”, nasledujú historické štúdie (Ján Šimulčík, František Neupauer), laudatio Pavla Kosseya z FKI, článok spolupracovníka a kolegu Stanislava Labjaka z ÚPN, predstaviteľov cirkevného života (vladyka Milan Chautur, arcibiskup Bernard Bober) a verejného života (Ján Figeľ, Ján Čarnogurský). Druhú časť tvorí homília otca biskupa Stanislava Stolárika počas zádušnej svätej omše a príhovory zástupcov rodiny, duchovnej rodiny, inštitúcií, ktoré odzneli počas pohrebnej svätej omše v Košiciach. Tretiu časť tvoria spomienky na Rudolfa Fibyho, ktoré odzneli počas stretnutia po skončení svätej omše. Publikácia je obohatená o fotodokumentáciu a informácie o Spoločnosti Fatima.

Po predstavení publikácie nasledovala diskusia. O preukázateľnom a živom záujem o osobnosť Rudolfa Fibyho svedčí prítomnosť asi 120 účastníkov seminára, no rovnako aj živé vstupy do diskusie pätnástich prítomných (kňazov, zástupcov spoločenstiev, švagra i členov Fibyho duchovnej rodiny).

Druhú časť podujatia otvoril príspevok Eugena Valoviča SF s názvom Spoločenstvo Fatima – vznik a poslanie, ktorý prečítal Pavol Benko. František Mikloško odkryl prítomným celú škálu osobností Kolakovičovcov – Kolakovičovej rodiny, no zároveň poukázal na duchovný rozmer a mystiku profesora Kolakoviča. V závere druhého bloku Mária Hricová predstavila publikáciu, ktorej prvé vydanie vyšlo v roku 1945 Profesor Kolakovič: Dnešný človek a Kristovo kráľovstvo. Unikátna publikácia zachytáva poznámky z prednášok a duchovných cvičení profesora Tomislava Kolakoviča počas jeho krátkeho pôsobenia na Slovensku. Na príprave jej nového vedenia pracoval Rudolf Fiby.

Po krátkej diskusii sa účastníci presunuli do kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v ktorom predsedal liturgickému sláveniu za účasti viacerých kňazov emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Homíliu predniesol kňaz Spoločnosti Fatima Pavol Benko. V rámci obetných darov boli prinesené ako obetný dar obe publikácie. „Som veľmi rad, že na seminár prišlo tak veľa ľudí a o obidve publikácie bol veľký záujem. Ďakujem všetkým účastníkom a zvlášť chcem poďakovať vzácnym prednášajúcim aj spoluorganizátorom podujatia.“ uviedol Pavol Hric, ktorý sa zaslúžil o spomienku na Rudolfa Fibyho a vydanie publikácii.