Fórum kresťanských inštitúcií podporuje návrh na ústavnú ochranu manželstva a rodiny

Fórum kresťanských inštitúcií podporuje návrh na ústavnú ochranu manželstva a rodiny

Stretnutie s podpredsedom NR SR Jánom FigeľomV tomto roku si celý svet  pripomína 20. výročie od vyhlásenia Medzinárodného roka rodiny. Na základe výzvy OSN krajinám, vládam, mimovládnym organizáciám a občanom sa Fórum kresťanských inštitúcií zaviazalo výraznejšie podporiť  občianske aj legislatívne iniciatívy v prospech rodiny.  Jednou z nich je vytvorenie  celospoločenskej občianskej iniciatívy Aliancia za rodinu. Ďalšou významnou iniciatívou je príprava poslaneckého  návrhu ústavného zákona , ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, pričom navrhovaný text vychádza zo súčasne platného zákona o rodine  a znie: „Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“

Návrh na posilnenie ústavnej ochrany manželstva a rodiny  bol predmetom diskusie zástupcov predsedníctva FKI a podpredsedu slovenského parlamentu Jána Figeľa, ktorý návrh predstavil verejnosti  14. januára  a požiadal jednak o jeho celospoločenskú podporu, jednak  o podporu zo strany poslancov do 14. februára. Povýšenie na ústavnú úroveň vnesie do spoločnosti v súvislosti s manželstvom a rodinou viac istoty a stability.

Fórum kresťanských inštitúcií považuje fungujúcu rodinu a manželstvo jedného muža a jednej ženy za kľúčovú podmienku  dlhodobého udržania a rozvoja spoločnosti. Predseda FKI František Neupauer  vyjadril presvedčenie, že poslanci naprieč parlamentom budú vnímať túto tému ako celospoločenský pozitívny posun a nie ako politickú prezentáciu jednej strany. FKI, ako  hlavný nositeľ a iniciátor medzinárodného dňa rodiny na Slovensku   už piaty rok pripravuje s desiatkami partnerov v obciach i mestách Deň rodiny (www.denrodiny.sk). Preto vyjadril túžbu, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala túto zmenu práve 15. mája, na Medzinárodný deň rodiny.

V diskusii sa zúčastnení dotkli aj blížiaceho sa výročia Sviečkovej manifestácie. „Priatelia a partneri v zahraničí náš pamätný deň SR, Deň zápasu za ľudské práva (25.marec 1988), považujú za kľúčový. Otvoril dvere k pádu Berlínskeho múru. Veríme, že sa nájde podpora aj u predstaviteľov verejnej správy, aby sme si to náležite pripomenuli.“ uviedol predseda FKI František Neupauer. Podpredseda NR SR Ján Figeľ privítal aj túto skutočnosť a prisľúbil participáciu na tejto spomienke, ktorej nosnou myšlienkou je „Od Sviečkovej manifestácie k pádu Berlínskeho múru“.