Slováci z kresťanských organizácií majú za sebou druhý deň púte v Ríme

Slováci z kresťanských organizácií majú za sebou druhý deň púte v Ríme

Členovia kresťanských inštitúcií v týchto dňoch absolvujú piaty ročník Púte k hrobu sv. Cyrila v Ríme. Púť organizuje Rada KBS pre laické a apoštolské hnutia a Fórum kresťanských inštitúcií. Slovenská výprava sa tentokrát pripojila k českým pútnikom, ktorí prišli sprevádzať návštevu svojich biskupov na návšteve ad limina apostolorum.

“Mám veľkú radosť z toho, že môžeme po prvý krát putovať spolu s našimi bratmi z Čiech. Prispieva to k prehĺbeniu spoločenstva medzi aktívnymi laikmi v Cirkvi,” uviedla organizátorka akcie Katarína Hulmanová. Púť začala slávnostnou svätou omšou v Bazilike sv. Petra. Pútnici ju slávili pri jeho hrobe. Predsedal jej kardinál Dominik Duka s biskupmi z Čiech a Moravy. Svätú omšu koncelebroval aj predseda Rady KBS pre laické apoštolské hnutia vladyka Peter Rusnák.

V stredu sa pútnici spoločne zúčastnili na generálnej audiencii Svätého Otca Františka na Námestí sv. Petra. Zástupcov laických hnutí neskôr privítal veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko. “Tohtoročná púť hnutí a združení má viac rozmerov. Je príležitosťou nielen sa vrátiť k odkazu sv. Cyrila a Metoda, ale dáva možnosť stretnúť sa s významnými osobnosťami. Púť sa koná už po piatykrát a má všetky predpoklady stať sa krásnou zvyklosťou.”

Pútnikov povzbudil svojou prítomnosťou aj kardinál Jozef Tomko. “Keď putujeme do Ríma, pritiahol nás Rím, nielen minulosťou, ale živou históriou. Putujeme k hrobu apoštola Petra a putujeme k hrobu sv. Cyrila. Stretáme sa spoločne pri tejto príležitosti. Naši biskupi si ešte v 19. storočí vyžiadali možnosť oslavovať sviatok našich vierozvestcov v júli. S radosťou sa pripájame k liturgickému sláveniu teraz, 14. februára, priamo v Bazilike sv. Klimenta. “

Na slovenskej púti tvoria spoločenstvo, okrem organizátorov, zástupcovia hnutia Fokoláre, Františkánskeho svetského rádu, Neokatechumenátnej cesty, Spolok sv. Vincenta de Paul, Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže,hnutia eRko, gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov Čičava. Objavovať poklady viery budú spolu do nedele.

Juraj Králik a Marika Janusová