Na Orave sa uskutočnil seminár Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek

Na Orave sa uskutočnil seminár Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek

V dňoch 19. a 20. októbra sa v Oravskej Lesnej uskutočnil seminár Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek, na ktorom sa zúčastnili aktívni kresťania so záujmom angažovať sa pri rozvoji vidieka na Slovensku v duchu kresťanských princípov. Organizátorom podujatia bolo Fórum kresťanských inštitúcii v spolupráci s Nadáciou Antona Tunegu a Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť sieť aktívnych a angažovaných ľudí, ktorým chceme poskytnúť priestor pre efektívne pomenovanie hlavných problémov pri rozvoji vidieka a zdieľať inovatívne myšlienky a návrhy, ktoré by mohli zmeniť prístup k tejto téme. Fórum kresťanských inštitúcií zastupoval na seminári jeho predseda Tomáš Kuzár. “Spoločne s viac ako 15 účastníkmi sme dva dni hľadali cesty, ako pomôcť vidieku v kresťanskom duchu. V rozhovoroch s účastníkmi sme sa utvrdili v presvedčení, že tento projekt je veľmi vítaný a prichádza akoby v hodine dvanástej,” uviedol.

Podľa slov Mareka Degru z Nadácie Antona Tunegu, ktorá bola spoluorganizátorom seminára, život na vidieku má zmysel. “Cez víkend sme na Orave absolvovali inšpiratívne stretnutie s ľuďmi, ktorí na vidieku žijú/chcú žiť a záleží im na tom, aby bol vidiek aj pre budúce generácie hodnotným miestom pre život. Vidiecke sídla napr. v sebe nesú vysoký potenciál pre rozvoj rodinného a malého podnikania. Preto budeme hľadať cesty k tomu, ako môžeme napomôcť rozvoju týchto myšlienok,” dodal.

Zdravý kresťanský vidiek je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku. Aktuálne sú plánované ďalšie podobné stretnutia, ktoré sa uskutočnia 30.11 – 1.12 a 7.12 – 8.12. V najbližších dňoch bude zverejnená oficiálna pozvánka na tieto stretnutia.

Fórum kresťanských inštitúcií ako významný partner organizácií na Slovensku aj v Európe v rôznych oblastiach chce napomôcť pri presadzovaní zmysluplných riešení na národnej úrovni. Je to platforma spolupráce a nástroj na prevzatie zodpovednosti kresťanských laikov za veci verejné. Jeho víziou je zrozumiteľným a prijateľným spôsobom a spoluprácou kresťanských inštitúcií vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami.