Medzinárodný deň za odstránenie chudoby – Narodenie dieťaťa nesmie prinášať chudobu

Medzinárodný deň za odstránenie chudoby – Narodenie dieťaťa nesmie prinášať chudobu

FKI každoročne organizuje v Národnej rade konferenciu, ktorej cieľom je analyzovať istý konkrétny aspekt chudoby a prispieť k jeho odstráneniu. Robí tak pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý si svet pripomína 17. októbra. Toho roku sa konferencia uskutočnila 15. októbra v budove Národnej rady SR za účasti 11 aktívnych rečníkov a viac ako 80 účastníkov. Témou bola Chudoba a rodina.

Hlavnou niťou celej konferencie bol problém tzv. pracujúcej chudoby, čiže faktu, že v spoločnosti je veľká časť rodín, ktorých aspoň jeden rodič pracuje, a napriek tomu sa rodina prepadá do pásma chudoby. Potvrdzuje sa, že s rastom počtu detí sa riziko chudoby zvyšuje. Narodené dieťa je pre rodinu, ale i pre celú spoločnosť radostnou správou . Nesmie byť realitou, ktorá prináša chudobu. Z tohto dôvodu apelujeme na vládu a parlament, aby prijímali konkrétne opatrenia, ktoré by pomohli vytvárať prostredie mentálne i materiálne priaznivé pre rodiny s deťmi.

Jednou zo základných ciest je zvyšovanie daňového bonusu na dieťa, aby rodina mohla slobodnejšie rozhodovať o tom, na čo financie minie. Nazdávame sa, že zdroje nemajú byť zbytočne míňané na prerozdeľovanie, ktoré častokrát vedie k ich neefektívnemu využitiu.

Záštitu nad konferenciou prebrala Alena Bašistová, predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci v spolupráci s Annou Záborskou, poslankyňou Európskeho parlamentu, predsedníčkou parlamentnej medziskupiny pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami a súčasne predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu.

Organizárom konferencie bolo Fórum kresťanských organizácií spoločne so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu a CitizenGO. Konferencia sa uskutočnila aj vďaka finančnej podpore Nadácie Konráda Adenauera, Slovenského zastúpenia Európskej komisie a Európskej ľudovej strany.

 

Foto: Karol Dubova