Konferencia Chudoba a rodina – Budúcnosť spoločnosti a štátu závisí na prosperite rodín

Konferencia Chudoba a rodina – Budúcnosť spoločnosti a štátu závisí na prosperite rodín

Pri príležitosti 26. výročia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, Fórum kresťanských inštitúcií, Slovenská spoločnosť pre rodinu a CitizenGO organizujú už po piaty raz v NR SR konferenciu so sociálnym obsahom, tento krát na tému Chudoba a rodina. Konferencia sa bude konať 15. októbra v priestoroch kinosály Národnej rady SR. Témou konferencie je chudoba desiatok tisíc rodín na Slovensku. Tieto rodiny privádzajú na svet deti a vychovávajú z nich pre spoločnosť nových občanov. Vysoké náklady, ktoré sú s tým spojené, ich však často vytláčajú do pásma chudoby, a to nie je spravodlivé.

Záštitu nad konferenciou prebrala Alena Bašistová, predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci v spolupráci s Annou Záborskou, poslankyňou Európskeho parlamentu, predsedníčkou parlamentnej medziskupiny pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami a súčasne predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu.

Konferenciu so začiatkom o 09.00 hod. otvoria Alena Bašistová a Anna Záborská, Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS a Ľudmila Majláthová, ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Chudoba je zložitý a komplikovaný fenomén, ktorý má množstvo podôb. Takisto je to emocionálne tak nabité slovo, čo je jeden z dôvodov, pre ktorý sa na Slovensku v minulosti používalo v diskusii o verejnej politike len málo. Je však tu a je reálna. Chudoba nielen v podobe materiálneho nedostatku, ale aj nedostatku vo vzájomnej komunkácii. Ak je v niektorej z týchto podôb v rodine, je to rovnako vážne. Obe podoby chudoby vedia rodinu dostať na úplne dno. Je potrebné, aby sme pomenovávali veci pravým menom a hľadali riešenia, ktoré reálne pomôžu znižovať jej dopad na rodinu. Ak je na Slovensku pojem chudoba zahanbujúci, je to dôsledok našej ľahostajnosti a neochoty zaoberať sa ním,“ konštatuje Alena Bašistová.

Slovenská spoločnosť pre rodinu sa snaží každý rok pripomínať verejnosti aj politikom, že chudoba oberá ľudí o ich dôstojnosť a základné práva. Žiadna rodina nesmie byť odsúdená na život v nedostatku, v strachu z toho, čo bude zajtra. Boj proti chudobe musí byť prioritou,“ zdôraznila Anna Záborská.

Miriam Kuzárová, riaditeľka platformy CitizenGO Slovensko, na margo témy konferencie dodala: „Je neprijateľné, aby zodpovedné rodiny, kde otec pracuje a matka sa venuje starostlivosti o najmenšie deti, boli ohrozované chudovou. Budúcnosť spoločnosti a štátu závisí na prosperite rodín.”

Na konferencii ďalej vystúpia viacerí odborníci a z rôznych strán budú analyzovať tému Chudoba a rodina. Prvý tematický blok otvorí Ľudmila Ivančíková zo Štatistického úradu SR, ktorá predstaví situáciu na Slovensku podľa aktuálnych štatistík. Odborník na sociálnu náuku Katolíckej cirkvi Marek Krošlák sa zameria na spravodlivosť, solidaritu a subsidiaritu vo vzťahu voči rodine. Vysokoškolská profesorka Eva Grey vo svojom vystúpení analyzuje podporu viacdetných rodín. Anna Záborská priblíži tému rodiny na úrovni Európskeho parlamentu.

Po diskusii a krátkej prestávke bude konferencia pokračovať druhým tematickým blokom. Prodekanka Teologickej fakulty TU Mária Šmidová sa v ňom podelí o skúsenosti zo sprevádzania rodín prostredníctvom poradenstva ako formy nefinančnej podpory rodín. Riaditeľ neziskovej organizácie Úsmev ako dar Jozef Mikloško vystúpi s prednáškou „Rodina a chudoba – vtedy a dnes“. Trochu iný pohľad na tému ponúkne Katarína Baginová, riaditeľka organizácie Family Garden. Popri materiálnej chudobe život rodín sťažuje a niekedy až paralyzuje aj chudoba vzájomnej komunikácie, pochopenia, odpustenia. Blok uzavrie Juraj Miština, tajomník Medzinárodného teologického inštitútu v rakúskom Trumau, ktorý predstaví prípadovú štúdiu o živote viacdetnej rodiny v Rakúsku. Záver konferencie je predpokladaný o 13.00 hod.

  1. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského, ktorý pracoval v tábore rodín bez domova v Noisy-le-Grand (východne od Paríža), v ktorom žilo takmer 250 rodín. Bojoval o to, aby týmto rodinám bola priznaná ich dôstojnosť a neboli vylúčení zo spoločnosti. Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži asi 100 tisíc demonštrantov s požiadavkou, aby spoločnosť rešpektovala ľudské práva ľudí bez domova. Slávnostne tu bola osadená pamätná tabuľa s Wresinského výrokom, ktorý sa končí slovami: “Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

Konferencia Chudoba a rodina sa môže uskutočniť aj vďaka partnerom, ktorými sú Nadácia Konrada Adenauera, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovo+ a Konzervatívny denník Postoj.