Silvester s Rudolfom Fibym zo Spoločenstva Fatima

Silvester s Rudolfom Fibym zo Spoločenstva Fatima

Silvester s Rudolfom FibymDňa 31. decembra 2013 o 14.30 hod. navštívili na Geriatrii sv. Lukáša v Košiciach kňaza-robotníka Rudolfa Fibyho SF Pavol Hric, František Neupauer a páter Peter Sabol SJ. Na konci roku, ktorý je rokom 25. výročia Sviečkovej manifestácie vo svätej omši ďakovali za dar slobody, prosili o Božiu pomoc pre Dp. Fibyho, ďakovali za dar spoločenstva. V deň menín všetkých Silvestrov prosili aj o blahorečenie Silvestra Krčméryho SF. “Som veľmi rád, že sme mohli koniec roka prežiť v blízkosti kňaza – mučeníka (veď je už viac ako rok pripútaný na lôžko), a takto aj osobne prejaviť vďačnosť a prosiť za nás, Fórum kresťanských inštitúcií, rodiny i spoločenstvá.” uviedol Fratišek Neupauer.

Rudolf Fiby patrí k zakladajúcim členom Spoločenstva Fatima. Predstaveným tohto spoločenstva, ktoré stálo pri zrode Sviečkovej manifestácie bol aj v roku 1988. Čulé boli jeho kontakty a apoštolát v Sovietskom Zväze. V období komunistického režimu bol tajne vysvätený za kňaza a aj v čase slobody okrem kňazskej služby pracoval aj ako zamestnenec/robotník v košickej firme. “Podieľal sa aj na tvorbe štatútu Komisie pre rodiny pri KBS” uviedol Pavol Hric, “a rovnako aj činností organizácií venujúcim sa kresťanským robotníkom.” Od decembra 2012 po náhlej mozgovej príhode je hospitalizovaný a v súčasnosti je na Geriatrii sv. Lukáša. V roku 2013 mu FKI udelilo štatút čestného člena predsedníctva FKI a OZ Nenápadní hrdinovia pod jeho záštitou uskutočnilo V. ročník konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v novembri 2013 v Banskej Bystrici.

Foto: František Neupauer