Ďakujeme za dar 90. narodenín kardinála Korca

Ďakujeme za dar 90. narodenín kardinála Korca

Ján Chryzostom kardinál Korec a František Neupauer (14. mája 2012)Dňa 22. januára sa otec kardinál Korec, ktorého mnohí z členov FKI poznajú pod menom “otec Ján” ešte z čias komunistického režimu, dožíva 90 rokov. S bázňou vnímame jeho životnú cestu rehoľníka, kňaza a biskupa súdeného komunistickým režimom. S vďačnosťou a hrdosťou sme vnímali jeho službu člena kolégia kardinálov, ktorý v roku 1998 viedol duchovné cvičenia pre bl. Jána Pavla II a vatikánsku kúriu. Sme radi, že aj v posledných rokoch sme stáli pri otcovi kardinálovi a on pri nás. S veľkou vďakou si spomíname na spoločnú modlitbu dňa 24. januára 2012 o 15 hod., keď sme sa duchovne zjednotili s otcom kardinálom, Vladimírom Juklom a Silvestrom Krčmérym pri rozbehu našej novej internetovej stránky. V spomienkach sa vraciame k priateľským a stretnutiam. Na jednom z nich nám otec kardinál povedal: „Nebojte sa byť hlasom laikov. Ste neustále v mojich modlitbách i všetci členovia FKI teraz, a ak si ma Pán povolá a dá mi tú milosť, tak aj vo večnosti.”

Spoločne s literárnym vedcom prof. Júliusom Paštekom vnímame osobnosť otca kardinála: „Mali by sme si vážiť svojho Korca, ako inde si vážia svojho Lipperta, svojho Chestertona, svojho Papiniho. Súzvuk veľkej cirkevnej a kultúrnej osobnosti.” V deň jeho jubilea pamätáme v modlitbách a chceme niesť v sebe jeho životnú výzvu: vernosťou odkazu vierozvestcov, Cirkvi a Svätému Otcovi.

Zároveň pozývame našich členov a priateľov, aby sme v dnešní deň venovali otcovi kadinálovi Korcovi duchovnú kyticu modlitieb a vďačnosti. Prípadne sa o tieto duchovné dobrá môžeme podeliť aj vzájomne: napíšte nám na mail predseda@fki.sk.