Týždeň zápasu za ľudské práva – Spomienka na Sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988

Týždeň zápasu za ľudské práva – Spomienka na Sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988

pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku

Program

 

3. – 31.marca výstava Diktatúra a demokracia v storočí extrémov

Dom Quo Vadis, Veterná ul, Bratislava

20.marca Marcové fórum FKI Hosť – riaditeľ nemeckej Nadácie Renovabis Stefan Dartman

(pre členov FKI)

23. – 26. marca výstava fotografií

zameraná na pomoc konkrétnemu zdravotníckemu zariadeniu v Sýrii a súčasnú situáciu v Sýrii a v iných krajinách v budove TF Trnavskej univerzity, Kostolná ulica Bratislava

Streda, 25. marca 2015 – pamätný deň zápasu za ľudské práva

dopoludnia Premietanie pre školy

Dom Quo Vadis, Veterná ul, Bratislava

25.3. o 16.30 spomienkové zhromaždenie

Hviezdoslavovo námestie

25.3. o 18.00 svätá omša

Celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup

Dóm sv. Martina v Bratislave.

Sv. omšu sprevádzajú svojím spevom a hudbou členovia mládežníckeho chrámového zboru fungujúceho za totality– Céčkari

25.3. o 19.00 modlitbové zhromaždenie – večeradlo

Hviezdoslavovo námestie

26.3.2015 o 17.00 diskusný večer UPN – Posol nádeje Ján Pavol II. a Slovensko

Poľský inštitút, Námestie SNP 27

 

Hlavný organizátor: Fórum kresťanských inštitúcií

Spoluorganizátori: Bratislavské informačné a kultúrne stredisko, Mesto Bratislava, Bratislava Staré Mesto, Ústav pamäti národa, Nenápadní hrdinovia o.z., Konferencia biskupov Slovenska, zastúpenie Nadácie Konrada Adenauera na Slovensku, Konfederácie politických väzňov Slovenska, Nadácia Antona Tunegu, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Spoločenstvo Ladislava Hanusa o.z.

Ďalšie podujatia:

23.3. o 16.00 Iná Európa je možná – Uvedenie knihy Alda Giordana a diskusia J. Figeľ a Stanislav Zvolenský.

v Aule TF TU, Kostolná 1, Bratislava

24.3. o 10.00, Budúcnosť kresťanských a konzervatívnych hodnôt v Európe – Paul Ziemiak, predseda nemeckej mládežníckej organizácie Junge union

v Zrkadlovej sieni primaciálneho paláca

24.3. o 18.00, svätá omša v predvečer 25. marca. Celebruje generálny sekretár biskupskej synody, kardinál

Lorenzo Baldisseri