Deň Rómov v Bratislave – Muzikál JUDIT

Deň Rómov v Bratislave – Muzikál JUDIT

Pozývame Vás na DEŇ RÓMOV V BRATISLAVE, ktorý sa uskutoční v pondelok 13. apríla o 19.00 hodine v sále Vincentínum v prízemí Kostola sv. Vincenta de Paul (Tomášikova 8, Bratislava Ružinov)

V programe uvidíme vystúpenie detí zo Základnej školy Biskupická 21 v Bratislave a muzikál JUDIT v podaní divadelného klubu DIK a mladých z Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave a zo SZUŠ Jastrabie nad Topľou. Muzikál približuje príbeh o odvážnej Judite a záchrane mesta Betúlia pred asýrskym vojskom.

vstupné dobrovoľné

Podujatie sa koná pod záštitou podpredsedu Národnej rady SR Jána Figeľa.

Videopozvánka

Plagát

Deň Rómov - muzikál JUDIT, plagát