Európske sociálne dni: Kresťanská viera a budúcnosť Európy

Európske sociálne dni: Kresťanská viera a budúcnosť Európy

Madrid, Španielsko, 18. – 21. september 2014
CCEE a COMECE spoločne organizujú Európske katolícke sociálne dni. Zasadania sa budú zaoberať týmito aspektmi:

a) Prínos kresťanskej viery pre súčasnosť  a budúcnosť Európy: osoba

b) Kríza alebo zmena? Jedinečná príležitosť? Meniaca sa európska spoločnosť

c) Osoba a rodina z hľadiska spoločnosti a ľudských práv.

d) Nový pohľad na ekonomiku a prácu z kresťanskej perspektívy

Budú prebiehať aj viaceré workšopy (rozdelené podľa jazykových skupín), ktoré sa budú zaoberať aktuálnymi témami a výzvami týkajúcimi sa spoločnosti a Cirkvi v súčasnosti.

Bližšie informácie:  www.catholicdays.eu