Služba Cirkvi v rómskych komunitách

Služba Cirkvi v rómskych komunitách

Ponúkame kňazom, rehoľníkom i laikom stráviť podnetný čas v Spišskej Kapitule, kde sa v dňoch 31.8. – 2.9.2014 uskutoční konferencia Služba Cirkvi v rómskych komunitách pod záštitou o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.

Konferencia je určená pre kňazov, ktorí s Rómami aktívne pracujú, ich laických spolupracovníkov z radov Rómov i Slovákov, katechétov, animátorov alebo pre tých, ktorí vnímajú povolanie pre túto službu. Na konferencii spoznáte príklady dobrej praxe, prednášky ľudí z terénu, workshopy, duchovné a kultúrne aktivity. Poplatok za konferenciu bude symbolický 5 EUR na osobu. Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom kliknutia a vyplnenia prihlasovacieho formulára.

Hlavný organizátorom konferencie je Rada pre Rómov a menšiny pri KBS. Podrobnejšie informácie o programe konferencie nájdete na stránke:http://romskakonferencia.webnode.sk

V prípade ďalších otázok záujemcovia môžu kontaktovať členov organizačného tímu konferencie:

o. Martina Mekela, martin.mekel@gmail.com,  0915951081

don Mariána Drahoša SDB, barorasaj@gmail.com, 0902 131 944

Róberta Neupauera, robneupauer@gmail.com, 0917350165