Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií

Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií

Členovia predsedníctva FKI na svojom zasadaní 7. marca 2017 prijali výzvu  poslancom NR SR na zrušenie Mečiarovych amnestií s nasledujúcim znením:

 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií  sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste podporili návrh na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom v čase, keď zastupoval prezidenta Slovenskej republiky.

Ako kresťania sme presvedčení, že prirodzenou a základnou úlohou práva je chrániť a podporovať spravodlivosť. Ako však môžu mať občania v úcte ústavu, zákony a štátnu moc, ak ktokoľvek využíva právo na to, aby znemožnil zistiť, kto spáchal verejne známe zločiny a zabránil potrestať ich páchateľov? Toto zneužitie právneho poriadku je nespravodlivosť a je v rozpore s prirodzeným základom práva.

Následky verejne známych zločinov, ktorých riadne vyšetrenie znemožnili amnestie Vladimíra Mečiara, sa už celkom odčiniť nedajú. Zistením pravdy a výrokom súdu o tom, kto tieto činy spôsobil, však možno dať občanom Slovenska jasne najavo, že aj keď to niekedy trvá dlho a treba o to zvádzať zápas, spravodlivosť sa napokon presadí.

Vážení zástupcovia občanov Slovenskej republiky,

zrušením Mečiarových amnestií prispejete k prinavráteniu autority nášho práva, nášho štátu, a i rešpektu občanov voči Vám.

Zrušenie Mečiarových amnestií je dôležitou podmienkou ozdravenia spoločenskej atmosféry v našej krajine.

 

Za predsedníctvo FKI

 

Katarína Hulmanová

predsedníčka

 

Výzva prijatá na zasadaní predsedníctva FKI v Bratislave dňa 7.3.2017