Deň rodiny 2012 zaujal  rodiny na celom Slovensku

Deň rodiny 2012 zaujal rodiny na celom Slovensku

Do projektu Deň rodiny 2012 sa oficiálne prihlásilo 20 mimovládnych organizácií a v drvivej väčšine (v 15 prípadoch) sa podujatie organizovalo aj s partnerstvom mesta /obce

Deň rodiny odštartovali Košice( 5.5.) a pokračoval v Bratislave, Leviciach, Malackách, Gelnici, Nitre, Trnave, Šamoríne, Pezinku, Trenčianskych Tepliciach, Žiline, Banskej Bystrici, Michalovciach, Púchove, na ranči Abeland pri Lozorne, Liesku, Záhorskej Bystrici, Hruštíne, Cífery a Sabinove

Na otázky novinára Michala Lipiaka odpovedal celoslovenský koordinátor podujatia Ing.Jozef Predáč

Správy z podujatí:

 Košice
 Zachytené fotoobjektívom Dominka Lakatoša:
https://plus.google.com/photos/115387356043340661800/albums/5739159700168821409?banner=pwa
http://www.deel.sk/foto/?album=DenRodiny2012#

Centrum mesta plné ľudí, bohatý duchovný aj spoločensko-zábavný program, príjemné počasie, bezplatné vstupné do niektorých múzeí a galérií. Takto vyzeral sobotný Deň rodiny v Košiciach. Na príprave verejnej oslavy hodnoty rodiny sa spolupodieľali Košická arcidiecéza, Gréckokatolícke biskupstvo v Košiciach a mesto Košice. Podujatie sa začalo svätou omšou za rodiny, celebrovanou košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. „Veľmi dobrá atmosféra závisí od svätosti rodiny, o tom, ako sa vzájomne milujú a rešpektujú, napomáhajú a pomáhajú si,“ hovorí arcibiskup Bober.

Hlavným regionálnym organizátorom bol Inštitút rodiny. „Celá akcia je vlastne podporená modlitbami a slúženými svätými omšami. Nerobíme to pre našu slávu, ale preto, aby rodina pochopila, že jej základ dal vlastne Pán,“ uvádza pre Rádio LUMEN Monika Rimarčíková z Inštitútu rodiny. Počas Dňa rodiny sa uskutočnili trh prorodinných organizácií, konzultácie pre manželov, rodičov a vychovávateľov, prezentácia dravých vtákov a rôzne športovo spoločenské aktivity pre deti, rodičov, starých rodičov, sprevádzané rozprávkovými bytosťami.
Oslavu rodiny v centre Košíc ukončila archijerejská svätá liturgia v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky, slávená vladykom Milanom Chauturom. „Je dôležité znovu búšiť na zodpovednosť rodičov, ktorí majú v rukách naozaj tú silu, že môžu hýbať svetom, ako ktosi povedal, ruka ktorá hýbe kolískou, hýbe aj svetom,“ hovorí vladyka Milan Chautur.

NITRA
Zachytené fotoobjektívom Gabriely Šunderlíkovej:
http://www.fotosvadba.sk/reportaze-osobnosti/reportaz-1/

Program v Nitre otvorila predpoludňajšia svätá omša na tamojšom hrade. Svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. V homílii hovoril o rodine, ktorá má mať svoje miesto v každej spoločnosti. „Je dôležité naozaj nezabúdať, že rodina je oblasť, ktorá patrí k najcennejším darom ľudstva. Veď kde inde môže lepšie vyzrieť človek ako v rodine, ktorá je založená na láskyplnom stabilnom a rovnoprávnom vzťahu muža a ženy,“ povedal biskup Judák, ktorý prítomným pripomenul aj nenahraditeľnosť rodinného prostredia pre deti. „Všetky iné výchovné zariadenia, možno aj lepšie situované ako naše rodiny, sú úspešné len do tej miery, do akej dokážu fungujúcu rodinu napodobniť.“ Účastníci sa potom presunuli do neďalekého mestského parku, kde bol pripravený kultúrno -spoločenský program. Deň rodiny v Nitre pripravilo Fórum kresťanských rodín a Centrum pre rodinu v Nitre, ktoré podporuje rodinné aktivity nielen počas tohto dňa. „Pretože čo je takou podstatou, prečo sme a čo robíme, je aj práve to, aby rodina bola miestom odovzdávania životných hodnôt skutočných. Aby deti poznali úplnú rodinu v láske a porozumení,“ hovorí jedna z vedenia centra Dobroslava Baranová.  /Miroslav Lyko

BANSKÁ BYSTRICA

Trojdňový program Dňa rodiny 2012 v Banskej Bystrici otvoril v piatok 18. mája večernou svätou omšou diecézny administrátor Marián Bublinec. Slávenie eucharistie v Katedrále sv. Františka Xaverského obetoval za rodiny s deťmi, ktoré podchvíľou detsky spontánne sprevádzali  slová liturgie.

Mons. Marián Bublinec pripomenul tému tohtoročného Svetového stretnutiarodín so Svätým Otcom Benediktom XVI. od 30. mája do 3. júna v Miláne, ktorá znie Rodina: práca a sviatok. Ako podotkol Bublinec, kde je zdravá rodina, tam je zdravá i cirkev i národ. Na eucharistickej slávnosti koncelebrovali kňaz v službe pre mládež Peter Sekereš  a  Marek Iskra, riaditeľ Diecézneho centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy, ktoré bolo hlavným organizátorom banskobystrického programu Dňa rodiny. V homílii diecézny administrátor poukázal na všeobecnú tendenciu technickej doby eliminovať námahu. Toto však neplatí v živote vzťahov. „Ak chceme žiť pekné vzťahy v rodinách, nejde to bez investovanej námahy,“ upozornil Marián Bublinec. Prítomných povzbudil ku konaniu opravdivej lásky a sebadarovaniu. Diecézny administrátor využil príležitosť, aby sa prítomným rodičom poďakoval za ich námahu, ktorá je prínosom aj pre budúcnosť cirkvi, národa a štátu. Bublinec ocenil aj službu kňazov, ktorí sú blízko pri rodinách. Pán Juraj Uherek, v tričku koordinátorov, poďakoval Mons. Bublincovi a v mene rodín dodal: „tešíme sa, že ste s nami.“ /Zuzana Juhaniaková

ŽILINA

Deň rodiny sa po tretíkrát konal aj v Žiline. Na Mariánskom námestí bol v nedeľu od rána pripravený bohatý program, v ktorom sa prezentovali deti z rôznych Centier voľného času. Vyvrcholením bola svätá omša s biskupom Tomášom Galisom.  Žilina je tiež jedným zo slovenských miest, ktoré sa zapojili do Dňa rodiny. Podľa Romana Seka zo sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy chcú aj takto poukázať na jej hodnotu. „Cieľom Dňa rodiny je pritiahnuť ľudí trošku aj do veľkého spoločenstva, napríklad na námestie, ako tu v Žiline, aby si uvedomili, že rodina napriek mnohým tlakom, ktoré na ňu v súčasnosti v spoločnosti prichádzajú, je veľkou hodnotou a že je na Slovensku veľa rodín, ktoré chcú žiť pekným rodinným životom,“ hovorí Seko. Pre rodiny boli pripravené workshopy, bohatý spoločenský program, mohli vyskúšať aj stredovekú kuchyňu. Súčasťou programu bola prezentácia prorodinných aktivít v žilinskom regióne. Hovorí dobrovoľníčka z Fóra života Jaroslava Gabčová: „Je to veľmi dobrá vec, lebo nemôže sa len Dúhové PRIDE robiť, ale myslím, že aj tá rodina sa musí takto prezentovať, lebo to je podľa mňa tá najväčšia hodnota, ktorú človek môže mať.“ Vyvrcholením programu bola svätá omša, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Rodinám sa prihovoril kaplán Jozef Možiešik. /Júlia Kavecká.

MALACKY
Zachytené fotoobjektívom Dominika Dobrovodského:
https://plus.google.com/photos/103612833200314209280/albums/5745283533304176049?banner=pwa

Po prvý raz zorganizovali v nedeľu 13. mája Deň rodiny aj v Malackách. Podujatie bolo plné duchovných a kultúrno-športových aktivít. Každý si prišiel na svoje, pretože program bol zostavený tak, aby sa ho mohli zúčastniť celé rodiny s deťmi rôznych vekových kategórií. Pre tých, ktorí za neodmysliteľnú súčasť nedele pokladajú bohoslužbu, program začal v kláštornom chráme slávnostnou omšou rodín, ktorú slúžil pán dekan Hudec. Ďalej program pokračoval na školských športoviskách porciou výborného guláša. Pre rodiny ho navarili pani kuchárky zo Spojenej školy. Význam rodiny a potrebu hlásiť sa k hodnotám, ktorých je nositeľom, podčiarkli v úvode moderátori programu pani Reifová a pán Bulla. Kultúrny program otvorili deti zo Spojenej školy. Vystúpili s krátkym pásmom pre mamičky. Ďalej sa na pódiu predstavila s dynamickým vystúpením slovenská Kelly Family – skupina Jendruchovci z Bratislavy.

Z bohatej ponuky súťaží a tvorivých činností, ktorú prezentovalo dvanásť stanovíšť, si každá rodina mohla vybrať a absolvovať tie, ktoré ich najviac oslovili. Pre najmenších zahrali bábkari z divadielka Pod hríbikom marionetové divadlo o Jankovi Hraškovi, rodiny so staršími školákmi si zase mohli zmerať vedomosti v súťaži “Poznáš Slovensko?” alebo sa zapojiť do športových súťaží o zaujímavé ceny. Pani Čtveráková otvorila dvere svojej dielne s hrnčiarskym kruhom a malí i veľkí mali možnosť vyskúšať si “vytočiť” vlastnú misku či džbánik. Spolu so skupinou historického šermu sme mali možnosť chytiť do ruky pravý “obojručák”, či dozvedieť sa niečo viac o technike boja v stredoveku. Zaujímavé boli aj na kartónoch maľované rodinné erby, ktoré mali čo najlepšie predstaviť zúčastnené rodiny. O kúsok ďalej nás na trávnatej ploche čakal malý kurz rytmiky pre najmenších alebo vlastnoručne vyrobený vodný xylofón.

Keďže druhá májová nedeľa sa nesie v znamení Dňa matiek, mohli tí, ktorí ešte nestihli mamine pripraviť darček, navštíviť stanovištia venované kreatívnym technikám. Na jednom z nich, v tieni školského parčíka, organizácia Vstúpte n.o. ponúkala aj výrobky zo svojej dielne. Za zmienku stojí aj stánok s knihami a DVD zameranými na rodinu
a výchovu.

V závere každá rodina vypustila do sveta na balóniku pripevnenú správu o tom, čo pre nich rodina znamená. Takmer 100 rodín, ktoré sa aktívne zúčastnili na programe a desiatky ďalších účastníkov a divákov svojou prítomnosťou potvrdilo, že rodina reprezentuje hodnoty, ktoré im nie sú ľahostajné a že stojí za to prísť a povedať to nahlas.

Podujatie už štvrtý rok na viacerých miestach Slovenska koordinuje FKI – Fórum kresťanských inštitúcií a regionálne ho v Malackách, kde sa konalo pod záštitou primátora mesta Jozefa Ondrejku, pripravili združenie DaR-Deti a Rodina a Spojená škola sv. Františka Assiského. / Dominik Dobrovodský

Bratislava
Zachytené fotoobjektívmi:
https://plus.google.com/photos/103612833200314209280/albums/5745269536625652081?banner=pwa
Reportáž v TV LUX:
https://www.dropbox.com/s/xm345ek0jzfv7nk/Den%20rodiny.wmv

Už po štvrtýkrát Bratislavčania oslavovali Deň rodiny, tento raz v Medickej záhrade. Aj keď sa pred začiatkom programu zatiahlo a miestami ich spŕchlo, dobrú náladu to nevzalo nikomu. Deti aj s rodičmi sa v sobotu 12. mája vyšantili pri množstve hier, mamičky sa mohli dať zadarmo nalíčiť od vizážistky a sledovať pri tom bohatý program na hlavnom pódiu. Kvalitný rock v podaní skupiny The Elements si pochvaľovali nielen animátori deti, ale aj rodičia. Detský folklórny súbor Kremienok so svojou nápaditou choreografiou zabavil všetky vekove kategórie a roztlieskal publikum. Rodinám sa prihovoril europoslanec Miroslav Mikolášik, zástanca rodiny v Európskom parlamente. Pozdraviť prítomných prišiel aj podpredseda Národnej rady SR Jan Figeľ. Zaver patril hviezdam z televíznej obrazovky – Ivane Polačkovej, víťazke súťaže Môj najmilší hit, a finalistovi Superstar Jakubovi Petraníkovi. Bodku s požehnaním dal don Marian Valábek, riaditeľ novovzniknutého Centra pre rodinu bratislavskej arcidiecézy. Deň rodiny si pripomínajú na Slovensku tento rok v 18 mestách, jeho oslavy pokračujú aj v nasledujúcich dňoch. Viaceré slovenské rodiny sa následne vyberú do Milána na Svetové stretnutie rodín so Svätým Otcom Benediktom XVI./ Monika Jucková

Trnava
reportážne okienko v TV Karpaty
http://www.tvkarpaty.sk/spravy/region/trnava-den-rodiny-s-doteraz-najvyssou-ucastou-2529.php

Želanie, „aby deti otcov mali, aby mali mamy“ prišlo v Trnave pri oslave Dňa rodiny nahlas povedať 627 účastníkov. V slnečné nedeľné popoludnie 20. mája rodiny z Trnavy a blízkeho okolia zaplnili Katedrálu Jána Krstiteľa, kde sme začali Deň rodiny spoločnou svätou omšou. Nad podujatím prevzal záštitu arcibiskupský úrad v Trnave, hlavným organizátorom podujatia bolo  Fórum Kresťanských inštitúcií a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava. Po svätej omši sa všetky rodiny presunuli do pastoračných priestorov Spoločnosti Ježišovej, do Mariánskej sály a na nádvorie. Na nádvorí  na deti aj rodičov čakali dobrovoľníci z 13 neziskových organizácií, ktorí zabezpečovali sprievodný program. V Mariánskej sále otvoril podujatie a privítal účastníkov pán primátor Mesta Trnavy Ing. Vladimír Butko. Po jeho príhovore sa v kultúrnom programe predstavili detské spevácke súbory, zatancovali deti z Krízového strediska v Trnave so sláčikovou ľudovou hudbou, zaspieval a zahral nám aj populárny spevák Bystrík, na pódiu sa predstavili aj tanečníci z dobového spolku Hereditas patrum, ktorí zatancovali deťom historické tance. Na záver si deti pozreli divadlo „Nepatríme na smetisko“, ktoré pre ne zahrali herci divadla Agapé.

Počas kultúrneho programu nádvorie Domu spoločnosti Ježišovej v Trnave žilo. Na nafukovacom hrade a na trampolíne skákali deti, na tráve predvádzali dobový rytieri stredoveké bojové umenie a šerm. Po nádvorí sa v dobových kostýmoch pohybovali dámy a rytieri ako zo stredoveku a pomedzi nich pobehovali deti s balónmi, na ktorých nechýbalo už dobre známe logo podujatia. Na druhej strane nádvoria prezentovali svoju činnosť neziskové organizácie, ktoré sa venujú rodinám. Liga Pár páru, Fórum života, Materské centrá z Trnavy, Hnutie Modlitby Matiek, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, občianske združenie Mamila. Hral sa aj šach. Kráľovskú hru pre malých aj veľkých pripravil šachový klub Modranka, ktorého mladí členovia si merali sily aj s omnoho skôr narodenými účastníkmi. Všetky rodiny mali možnosť absolvovať aktivity pri jednotlivých stánkoch, kde získali pečiatky na zlosovateľné kartičky, ktoré im po odovzdaní mohli priniesť pekné ceny.

Na nádvorí sa o účastníkov staralo 25 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj skauti. Podujatie finančne podporil aj Trnavský samosprávny kraj, ktorý daroval aj 200 litrov minerálky pre všetkých účastníkov. Spolu s výtlačkom Katolíckych novín, dostala každá rodina aj minerálku, aby okrem duchovného načerpania mali v tento teplý, slnečný deň aj telesné osvieženie. Okrem nich ďakujeme aj spoločnosti Apimed, Radničnej cukrárni, vydavateľstvu Dobrá Kniha,  a v neposlednom rade aj Trnavským Jezuitom za podporu, nefinančné dary a pomoc. Kristína Konigová

Šamorín –  V rodine sa cítim ako ryba vo vode!
Zachytené fotoobjektívom:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.408843435827696.89656.108682742510435&type=1

Tak znelo heslo, ktoré sa nieslo nielen tohtoročným Dňom rodiny, ale aj predaktivitami, ktoré s ním boli spojené. Na Deň rodiny sme sa spoločne pripravovali v rímsko-katolíckom a evanjelickom kostole v Šamoríne, kde sme postupne zbierali rybky, morských koníkov a mušle, a tak vytvorili sieť rodín, ktoré chcú utužiť svoj vzťah robením dobrých skutkov, či modlitbou. Okrem spomenutej aktivity sa rodiny mohli počas mája zúčastniť besedy s manželmi Baránkovcami o živote v rodine, pozrieť si film Ohňovzdorný, ktorý rozpráva príbeh o prekonaní manželskej krízy alebo sa mohli zastaviť v mestskom parku, kde si mohli nakresliť niečo typické pre svoju rodinu kriedou na chodník.

Počas mája boli pre rodiny pripravené tiež rôzne rodinné zľavy v jednotlivých reštauráciach, kaderníctvach a papierníctvach v Šamoríne. Samotný Deň rodiny, ktorý sa uskutočnil 20. mája 2012 na Hlavnom námestí v Šamoríne,  odštartoval v nedeľu o 13:00 a trval až do 18:00. Čakalo nás mnoho krásnych prekvapení, ako napríklad nafukovacia skákacia šmýkalka a hrad, cukrová vata, maľovanie na tvár, balónová párty a nezabudnuteľný „rodinný kočík“, ktorý zaujal nielen deti, ale aj dospelých. Deti si mohli vyskúšať rôzne zaujímavé súťaže, ako napr. zatĺkanie klincov, hlavolamy, skákanie v gatiach, skúška pozornosti, člnkový beh, lovenie rybičiek v bazéne, za ktoré zbierali žetóny s logom Dňa rodiny.  Za žetóny si mohli v detskom bufete vybrať ľubovoľnú hračku, knižku alebo čokoľvek, čo potešilo ich srdce a rozžiarilo oči v hodnote vyzbieraných žetónov. Boli pripravené aj rôzne tvorivé dielničky ako modelovanie z hliny, výroba papierových rybičiek, či výroba menoviek z lekárskych paličiek. Popri atrakciách a súťažiach prišli Deň rodiny podporiť svojou účasťou speváčka a herečka Miška Merklová a speváčka Mirka Merklová. Nepochybujem o tom, že tento deň sa zapísal do našich sŕdc, bolo krásne a vzácne vidieť ako sa starí rodičia, rodičia spolu s deťmi hrajú a sútažia  a hlavne bolo krásne vidieť ako sa spolu pri tom smejú.

Týmto sa chceme  poďakovať všetkým dobrovoľníkom za ich obetavé srdcia a čas, ktorý darovali pri prípravach a organizovaní tejto akcie. Tiež sa chceme poďakovať všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí tento Deň rodiny akokoľvek podporili. Deň rodiny sa uskutočnil aj vďaka daru z Fondu Citibank Europe plc. založeného v Komunitnej nadácií Bratislava, Trnavského samosprávneho kraja a Mestského úradu Šamorín.

ĎAKUJEME.

“Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná.“ (úryvok z vyhlásenia Dňa rodiny)

Martina Švorcová, dobrovoľníčka v OZ Ain Karim

Trenčianske Teplice
Zachytené fotoobjektívom Martina Brezováka:
http://www.trencteplice.sk/galeria/main.php?g2_itemId=5054
Foto-video (Turista Trenčianske Teplice)
http://www.facebook.com/photo.php?v=457418624284595

Michalovce
reportážne okienko v TV Mistral
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=251 / príspevok Den kresťanskej rodiny/
Fotky sú na webovej stránke www.kkpmi.blog.sk

Prvýkrát sa Deň rodiny uskutočnil aj v Michalovciach a to v sobotu 26. mája 2012. Toto podujatie zorganizoval miestny Klub kresťanských pedagógov a rímskokatolícky farský úrad v spolupráci s miestnou samosprávou.

Program sa začal svätou omšou v kostole Narodenia Panny Márie, ktorú slúžil duchovný otec Pavol Bober. V homílii povedal, že kňazom vyčítajú, že čo oni môžu vedieť o rodine, ak rodinu nemajú. Kňazi vedia o rodine veľa, pretože každý dobrý kňaz pochádza z dobrej rodiny.

Program pokračoval na Námestí osloboditeľov. Na pódiu prebiehal kultúrno – spoločenský program. Vystúpili žiaci základných a umeleckých škôl, predstavili sa rodinné spoločenstvá Neokatechumenát a Oáza Svetlo – život, vdp. Otec Hudák rozprával o zásadách rodinnej výchovy a na záver vystúpila gospelová skupina Agatangel.

Na námestí prebiehali aj zaujímavé aktivity a súťaže. Rodiny absolvovali osem stanovíšť s názvom Čo sa stratilo, Kroky, Lentilky, Závod angličákov, Cestička po kameňoch, Morzeovka, Popoluška a Hod na cieľ. Deti zaujali aj ukážky práce Mestskej polície, Hasičského zboru či Červeného kríža. Aktivít sa zúčastnilo približne 70 rodín a ďalších zúčastnených zaujal pódiový program.

Zdarnému priebehu Dňa rodiny prialo aj počasie. Rodiny odchádzali z podujatia plní zážitkov, dojmov, a to najdôležitejšie s poznaním pravých hodnôt rodiny.

Ranč ABELAND
Zachytené fotoobjektívom Mariána Bednára:
https://plus.google.com/photos/103612833200314209280/albums/5747623043405189057?banner=pwa

Lozorno 29. mája (TK KBS) – K Dňu rodiny sa už tretí rok pripojili na ranči Abeland neďaleko Lozorna. V sobotu 26. mája ho absolvovala asi stovka ľudí z celého Slovenska. Program sa začal svätou omšou a pokračoval programom hier a súťaží. Prítomní si tiež nenechali ujsť jazdu na koni či lukostreľbe. “Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť na tomto podujatí v krásnom lesnom prostredí plnom života, ľudových tradícii, dobrej hudby a pohostinnej atmosféry,“ uviedol František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcii, ktoré organizačné zastrešuje Deň rodiny na Slovensku. / TK KBS informoval Ján Fabičovic

Gelnica

Deň rodiny sa v Gelnici konal v krásnej prírodnej lokalite kupelov Thurzov. Na úvod bola slávená bohoslužba v malebnej kaplnke Povysenia sv. Kríža, ktorú odslúžil augustiniánsky duchovny otec Jozef Jurdák. Po slávnstnej omši sa rodiny s deťmi presunuli na ihrisko, kde sa deti mohli zahrať. Na programe bolo maľovanie, hádzanie kruhov na nastoknuté palice, hry s loptou a samozrejme nechýbalo ani opekanie. Organizacie Live AID International a modlitebne spolocenstvo In manus tuas predstavili aj program na leto a Svetové dni mladých RIO 2013

Pezinok
Zachytené fotoobjektívom Martina Dulaja:
https://picasaweb.google.com/dulaj.martin/DenRodinyPezinok2012?authkey=Gv1sRgCO3T1vjm5smItgE&feat=email

 Liesek
reportážne okienko v TV Oravia
http://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Den-rodiny-v-Liesku