Ďakujeme za Vaše modlitby

Ďakujeme za Vaše modlitby

Matka Tereza a kardinál Ján Chryzostom Korec
Matka Tereza a kardinál Ján Chryzostom Korec

Ďakujeme členom FKI a priateľov za zjednotenie sa v modlitbe za otca kardinála Korca od chvíle, ako sme sa dozvedeli o jeho hospitalizácii. Prosíme návštevníkov našej stránky, aby sa spolu s nami v modlitbách a obetách zjednocovali aj naďalej, tak ako nás o svojich modlitbách uisťoval otec kardinál, a to zvlášť pri spustení novej podoby našej stránky 24 januára 2012, ako aj počas stretnutia s predsedom Fóra kresťanských inštitúcii 14. mája 2012.