Spomíname na Mons. Rudolfa Baláža

Spomíname na Mons. Rudolfa Baláža

Mons. Rudolf BalážV dnešný deň (27. júla) uplynul rok od náhlej smrti otca biskupa Rudolfa Baláža.

Spomíname na srdečný dialóg, apoštolát a spoluprácu otca biskupa Rudolfa s Fórom kresťanských inštitúcii.

Pozývame našich členov k modlitbe prosby a vďaky v jednote so spoločenstvom kňazov a veriacich banskobystrickej diecézy dňa 27. júla 2012 o 18. hod.

V nádeji na stretnutie v nebi.

Foto: bbdieceza.sk