FKI ďakuje rodičom Petra Sagana

FKI ďakuje rodičom Petra Sagana

Peter Sagan na Tour de France 2012V deň štartu cyklistu Petra Sagana na letnej olympiáde v Londýne poslalo FKI list jeho rodičom Helene a Ľubomírovi Saganovým. V liste vyzdvihli krásu otcovského požehnania, ktoré dáva svojmu synovi jeho otec pred štartom na rôznych podujatiach. Rovnako si vážia postoj modliacej sa matky Heleny i syna Petra, ktorý napr. po skončení jednej z etáp Tour de France 3. júla 2012 uviedol: “Najskôr som sa prežehnal a poďakoval Pánu Bohu. Potom som predviedol gesto podľa Forresta Gumpa.” Listom vyjadrujeme vďačnosť za príklad prežívania rodinného a kresťanského života, ktoré sa stali povzbudením pre mnohé rodiny a spoločenstva.

Foto: sk.wikipedia.org