Poslanci nepodporili zavedenie inštitútu partnerského spolužitia

Poslanci nepodporili zavedenie inštitútu partnerského spolužitia

Poslanci strany Sloboda a Solidarita za NRSR Branislav Gröhling, Natália Blahová, Jana Kiššová, Jana Cigániková a Lucia Ďuriš Nicholsonová predložili na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o tzv. partnerskom spolužítí.

Poslanci tento návrh na zavedenie inštitútu partnerského spolužitia nepodporili. Ako hlasovali jednotliví poslanci si môžete pozrieť TU. Touto petíciou sme poslancom aj celej spoločnosti vyslali signál, že s predkladaným návrhom o partnerskom spolužití nesúhlasíme. Svoj nesúhlas môžete vyjadriť aj Vy na tomto linku.

Sprievodný text k petícii

 

Ako je uvedené v dôvodovej správe k tomuto návrhu zákona, návrh umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia. Tento novozavádzaný inštitút má ambíciu zaviesť určité oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné.

Tento návrh zákona však považujeme za právne neakceptovateľný a spoločensky neprijateľný, preto

poslancov NRSR žiadame, aby ho neprijali.

Máme za to, že návrh nie je v súlade s Ústavou.
Návrh uvažuje o uzatvorení partnerského spolužitia aj medzi mužom a ženou a takýto partnerský inštitút považuje za “alternáciu manželstva”. Ústava SR však manželstvo považuje za “jedinečný zväzok medzi mužom a ženou…manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.”

Dotknutým osobám tento návrh poskytuje len ilúziu právnej ochrany.
Partnerské spolužitie je možné jednostranne bez súhlasu a vedomia druhého partnera kedykoľvek ukončiť. Takto nastavený inštitút nedáva žiadnu právnu istotu partnerom, štátu, ani tretím osobám (napr. sociálnej poisťovni, kde sa vytvára potenciál zneužívania dávok na ošetrovné). Naproti tomu existujúce právne inštitúty ako napríklad podielové vlastníctvo, poskytuje právnu istotu, nakoľko je možné ho upravovať len so súhlasom oboch strán.

Návštevou notára, s ktorou počíta navrhovaný zákon, je možné riešiť problém informovania o zdravotnom stave aj dedenie (spísanie závetu) už teraz. V tomto smere návrh neponúka žiadne významné praktické zlepšenie.

Partnerské spolužitie je len odrazovým mostíkom pre dosiahnutie ďalších privilégií.
Uzatvorenie zväzkov osôb rovnakého pohlavia je odrazovým mostíkom pre aktivistov, ktorých cieľom je dosiahnuť práva a privilégia manželstva aj pre páry rovnakého pohlavia. Ako dokumentujú skúsenosti z iných krajín sveta, existencia zväzkov párov rovnakého pohlavia je základným predpokladom pre vznik tzv. anti-diskriminačných žalôb, pomocou ktorých sa aktivisti dožadujú svojich požiadiaviek. Medzi takéto požiadavky patria adopcie a umelé oplodnenie pre páry rovnakého pohlavia, liberálna sexuálna výchova prezentujúca sexuálny život lesbických a gejských párov, ale aj kriminalizácia oponentov.

Dajme našim poslancom vedieť, že nesúhlasíme, aby bol schválený zákon, ktorý nesleduje spoločné dobro celej spoločnosti.

Tomáš Kuzár, predseda FKI