Tipy na týždeň – Mužská konferencia, duchovná obnova s p. Barusom a kurz katechéz Dobrého pastiera

Tipy na týždeň – Mužská konferencia, duchovná obnova s p. Barusom a kurz katechéz Dobrého pastiera

V tejto rýchlej dobe je určite dôležité nestratiť správnu cestu a tak Vám ponúkame možnosť načerpať novú inšpiráciu do každodenného života aj vďaka týmto pripravovaným podujatiam. Čaká nás Mužská konferencia 2018 v Sliači, otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom a Kurz katechéz Dobrého pastiera. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Mužská konferencia 2018 – Zrodenie hrdinu

Pozývame Vás na Mužskú konferenciu 2018 pod názvom – Zrodenie hrdinu, ktorá sa  bude konať v dňoch 21. – 22. septembra 2018 v kine Palace v Sliači. Pozvaní sú všetci muži, aby sa prišli povzbudiť, nabrali sily a vydali sa na cestu, na ktorú sú povolaní. Náš Otec čaká, aby nás mohol použiť, pred nami je cesta stať sa hrdinom. Rečníkmi konferencie budú Peter Podlesný – šéfredaktor web magazínu mužom.sk, Ivan Petro a Július Slovák z projektu GODZONE. V programe konferencie budú prednášky, workshopy, chvály a na záver sv. omša.

Otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom

Vo Veľkej sále Pútnického domu v Marianke sa v dňoch 22. a 23. septembra 2018 bude konať otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom. Témou obnovy bude “Pôsobenie anjelov a zlých duchov v procese oslobodenia podľa náuky svätých mystikov katolíckej Cirkvi”. Súčasťou obnovy budú adorácie, prednášky, sv. omša, požehnanie náboženských predmetov ale aj obnova krstných sľubov a modlitby za uzdravenie tela i duše od závislostí a negatívnych duchovných pút. V prednáškach sa dozviete viac o mystike podľa náuky cirkvi, o úlohách anjelov a ich pôsobení ako aj o klamstvách zlých duchov a ich vplyve na nás.

Kurz katechéz Dobrého pastiera

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť. Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí – átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Kurz KDP je určený pre tých, ktorí by chceli založiť a viesť átrium, ale aj pre rodičov, ktorí sa chcú inšpirovať, ako priblížiť vieru svojim deťom, taktiež pre katechétov a učiteľov, ktorí chcú čerpať z konceptu KDP v školskom vyučovaní. Prvá časť kurzu katechéz bude prebiehať v dňoch 29. a 30. septembra v Kapucínskom kláštore v Žiline, 16. až 18. novembra v Bratislave a 1. a 2. decembra v Poprade.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.