Na ceste pokoja a mieru

Na ceste pokoja a mieru

František vyzýva k modlitbe a pôstu za mierV dôsledku neustávajúceho napätia v Sýrii, v jednote s výzvou Svätého Otca Františka a biskupmi k modlitbe a pôstu za mier vo svete a v duchu angažovanosti Fóra kresťanských inštitúcií pozývame všetkých k osobnému záujmu o utrpenie ľudí zmietaných vojnovým konfliktom v Sýrii, Egypte, v krajinách Blízke Východu, vo svete dňa 7. septembra 2013.

Nech je 7. september dňom nášho osobného záujmu o situáciu v krajinách, kde zúri vojna. Životná cesta 1 000 000 detských utečencov zo Sýrie a ďalších obetí vojen nám nie je ľahostajnou. Majme v tento deň pred očami životnú cestu nášho brata, sestry v krajine zmietanej vojnou. Prosíme za mier vo svete i v srdciach.

Fórum kresťanských inštitúcií si každoročne 13. apríla (Deň nespravodlivo stíhaných) pripomína tých, ktorí boli a sú nespravodlivo stíhaní doma i vo svete. V duchu solidarity a spolupatričnosti zasielame spoločne s Konfederáciu politických väzňov listy z Leopoldova. V tomto duchu sme v tomto roku dňa 24. augusta 2013 zaslali list utečencom zo Sýrii, v ktorom sa píše: „Milí priatelia v Sýrii (utečenci), nedávno sme sa stretli s deväťročným chlapcom z Vašej krajiny, ktorý žije už niekoľko mesiacov na Slovensku. V byte bývalého politického väzňa Silvestra Krčméryho sme sa vtedy modlili za pokoj vo Vašej krajine. So smútkom sledujeme, že občianska vojna a teror v Sýrii pokračujú, ba s hrôzou sa dozvedáme aj o údajnom použití chemických zbraní v meste Damask, odkiaľ pochádza aj náš deväťročný priateľ. Vládne strach a zodpovední mlčia. A my, pamätajúc na opustenosť a beznádej za múrmi väzníc v čase komunistického režimu, myslíme na Vás. (…) Dnes, 24. augusta 2013, stojíme pri bránach väznice v Leopoldove, kde svoj údel mučeníkov žili tisíce politických väzňov. Sme tu preto, aby sme nezabúdali a zároveň z tohto miesta vysielame slová modlitby a solidarity s Vami. Priatelia zo Sýrie, sme s Vami!“ (podpísaní Anton Srholec, Konfederácia politických väzňov Slovenska, František Neupauer, Fórum kresťanských inštitúcií)