Medzinárodný deň rodiny pripomína hodnotu prirodzenej rodiny

Medzinárodný deň rodiny pripomína hodnotu prirodzenej rodiny

Bratislava 15. mája – Vo svete si dnes pripomíname Medzinárodný deň rodiny. Fórum kresťanských inštitúcii pri tejto príležitosti pozýva spolu s regionálnymi partnermi na piaty ročník programov s názvom Deň rodiny. Ich zámerom je vyzvať verejnosť, aby si viac všímali hodnotu a prínos harmonickej prirodzenej rodiny pre jej členov aj celú spoločnosť.

Cieľom podujatí Deň rodiny 2013 je verejne manifestovať podporu prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy s láskou prijímajúcich deti. Zároveň chcú poukázať na celospoločenskú hodnotu rodiny, na jej nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí a rozvoji spoločnosti a pripraviť rodinám zaujímavý oddychový program ako prejav vďačnosti

“Žijeme v období, kedy sme konfrontovaní so zámerom o vykorenenie tzv. tradičných stereotypov o rolách mužov a žien. Promiskuita, konzumizmus, prorozvodová mentalita, snaha o nahradenie prirodzenej rodiny rôznymi druhmi spolužitia, vzdelávacie programami, ktoré veľmi vážnym spôsobom ohrozujú zdravý citový či sociálny vývoj našich detí sú pre nás podnetom, aby sme neboli ľahostajní“, uviedol Jozef Predáč, celoslovenský koordinátor projektu Deň rodiny 2013. „Sme presvedčení, že spoločnosť bude prosperovať, keď budú mať deti svojho milujúceho otca a svoju milujúcu mamu a budú vyrastať v atmosfére obetavej lásky a zodpovednosti a k tomuto chceme povzbudiť ľudí.”

RodinaTento rok pripravili regionálni organizátori v Michalovciach, Leviciach, Banskej Bystrici, Žiline, Púchove, Trnave, Nitre, Bratislave, Košiciach, Pezinku, Malackách, Šamoríne, Dolnom Kubíne, Gelnici, Prešove, ale aj v Cíferi, Pustých Uľanoch, Liesku, Hruštíne či na Ranči Abeland zaujímavý program pre celú rodinu. Áno prirodzenej rodine založenej na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar, prídu povedať nahlas viaceré mediálne známe osobnosti. Benefične vystúpia – Anička Veselovská a Juraj Zaujec finalisti Hlas Česko Slovenska, Kapucíni, vokálna skupina Close Harmony Friends, Braňo Letko a Lámačské chvály, Dorota Ideas s Janou Fili, Simona Martausová, víťazka súťaže Gospel talent 2009, Adam Ďurica, multiinštrumentalista Viliam Šandor a mnohí iní.

Svoje miesto v rámci Dňa rodiny bude mať aj duchovný a osvetovo-vzdelávací program. O nezastupiteľnom mieste tradičnej rodiny v dnešnej spoločnosti bude hovoriť a diskutovať v Leviciach farár zo Žákoviec Marián Kuffa a bratislavská Vrakuňa privíta Mareka Iskru s témou Manželstvo v morálnych zápasoch dneška. Na mnohých miestach bude predchádzať kultúrno-spoločenskému programu svätá omša za rodiny a vo farnosti Svätej rodiny v Bratislave Petržalke bude z piatka 17. mája na sobotu 18. mája celonočná adorácia.

Samozrejme nebudú chýbať športovo-zábavné sprievodné aktivity pre rodinné tímy aj jednotlivcov – Cesta za rodinným šťastím, detské atrakcie. Na väčších podujatiach bude vyhodnotená celoslovenská výtvarná a literárna súťaž žiakov ZŠ a študentov stredných škôl a prebiehať Trh prorodinných aktivít – prezentácia mimovládnych organizácií a aktivít zameraých na pomoc a podporu manželstvu a rodiny. Rodine založenej na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar bude patriť celý máj.

Konkrétnejšie informácie sa priebežne zverejňujú na www.denrodiny.sk a na sociálnej sieti Facebook.

Podujatie na FacebookuPodujatie na Výveske