Mimovládky chcú dostať rodiny do centra pozornosti

Mimovládky chcú dostať rodiny do centra pozornosti

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”. Oslavy Dňa rodiny boli doplnené medzinárodnou konferenciou o pro-rodinnej a proti-rodinnej politike, ktorej výstupom bolo vyhlásenie určené politickým predstaviteľom. Vyhlásenie má priniesť konkrétne zmeny na pomoc rodinám v oblastiach ako bývanie, zladenie pracovného a rodinného života alebo zníženie daňového zaťaženia rodín.

Deň rodiny sa na Slovensku slávi od roku 2009, kedy sa v Bratislave konal prvý celoslovenský Deň rodiny. Ďalšie roky prevzali organizáciu podujatí organizácie a aktívni jednotlivci v mnohých mestách a obciach po celom Slovensku. Tento rok sa Deň rodiny koná v šiestich krajských mestách:Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Košice, Banská Bystrica, vo viacero bratislavských mestských častich a tiež v desiatkach ďalších miest po celom Slovensku. Deň rodiny 2018 nesie motto “Stojíme pri sebe”. Je vyjadrením spolupatričnosti, medzigeneračnej solidarity a vzájomnej pomoci v rodine. Keď členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú, riešia tak sami aj množstvo spoločenských problémov.

Tohtoročnou novinkou bola medzinárodná konferencia o pro-rodinnej a proti-rodinnej politike v strednej Európe. Hlavným organizátorom konferencie bola Slovenská spoločnosť pre rodinu v spolupráci s Fórom kresťanských organizácií (FKI) a CitizenGO Slovensko. Konferencia sa konala 11. mája v Bratislave a bola zavŕšená vyhlásením, ktoré je adresované najvyšším ústavným činiteľom. Aktuálne vyhlásenie podporilo viac ako 10 tisíc ľudí.

Predstavitelia Slovenskej spoločnosti pre rodinu, ako hlavní organizátori konferencie a iniciátori vyhlásenia pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny ocenili, že Slovenská republika spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky deklarovala, že podporuje “posilňovanie rodín, pretože rodina je kľúčom k riešeniu demografických problémov.” Podľa prorodinných organizácií, posilniť rodinu znamená dať jej v duchu subsidiarity čo najväčšiu autonómiu a odstraňovať zbytočné prekážky, ktoré jej bránia zariadiť si slobodne vlastné záležitosti. Preto navrhujú prvé kroky ako upriamiť pozornosť na podporu rodín – zabezpečiť kvalifikovaný odhad dopadov zákonov na rodinu pri ich  predkladaní zákonov, monitorovať a vyhodnocovať ekonomické náklady na dieťa, zásadným spôsobom znížiť odvodové a daňové zaťazenie rodín podľa počtu detí a tiež sprístupniť bývanie rodinám formou nájomných a sociálnych bytov.

Rodiny starajúce sa o deti nesmú byť znevýhodnené, či dokonca ohrozené chudobou. Ak na Slovensku vidíme, že v oblasti pro-rodinnej politiky zaostávame, mali by sme využiť skúsenosti našich susedov a inšpirovať sa ich riešeniami,“ vyhlásila slovenská europoslankyňa a predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu Anna Záborská. Štát by mal podľa nej v prvom rade vytvoriť také legislatívne prostredie, ktoré by bralo do úvahy potreby rodín. „Riešením je tzv. family mainstreaming, teda uplatňovanie rodinného hľadiska a jeho využívanie v podobe povinnej analýzy dopadov zákonov na slovenské rodiny,“ zdôraznila Záborská.

Jedným z organizátorov konferencie je tiež organizácia CitizenGO Slovensko, ktorú reprezentuje Miriam Kuzárová. Miriam Kuzárová poukázala na špecifickosť Dňa rodiny 2018: “Považujem tohtoročné oslavy Dňa rodiny za výnimočné tým, že spájajú oslavu rodiny s konkrétnymi požiadavkami na zlepšenie života rodín na Slovensku.“

Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a  krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné projekty. Prvýkrát sa vo svete pripomínal medzinárodný deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete.

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) je platforma spolupráce 60 členských organizácii. Cieľom FKI je pomáhať kresťanským organizáciám, aby ich hlas bolo v spoločnosti lepšie počuť.

Slovenská spoločnosť pre rodinu je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny.

CitizenGO je komunita aktívnych občanov, ktorí spolupracujú, využívajú on-line petície a zasielajú výzvy na zapojenie sa do akcie, prostredníctvom ktorých chránia a podporujú život, rodinu a základné ľudské práva a slobody.