Evanjelium – liek na bolesti v rodinách

Evanjelium – liek na bolesti v rodinách

Evanjelium - liek na bolesti v rodináchPozývame Vás na diskusné stretnutie 9. júna o 18. hodine v Quo vadis v Bratislave. Jeho poslaním bude deliť sa so skúsenosťami manželských párov a rodín, ktorí si prebojovali zápas o vyliečenie narušených vzťahov láskou, odbornou pomocou i pomocou priateľov.

Motto: Rodina – kalich bolestí ľudstva

Ako priniesť nádej rodinám, kde sú z rôznych dôvodov narušené vzťahy? Kde závislosti rôzneho druhu devastujú vzťahy aj materiálny základ hmotného zabezpečenia rodín? Kde zlyháva snaha rodičov odovzdať svojim deťom hodnoty, na ktorých im veľmi záleží?

Vieme, že sviatosť manželstva je Božou ponukou na zvládanie všetkých, niekedy náročných výziev, ktoré prináša do života rodín atmosféra súčasnej kultúry spoločnosti.

Vieme, že žité evanjelium je liekom na mnohé bolesti dnešného ľudstva.

Veď evanjelium je darom Boha pre svoje deti všetkých čias, aj tých našich čias.

A kríž Pána Ježiša je nádejou, že Boh bojuje za nás a pozýva nás spojiť naše ohraničené sily s Ním.

Tí, ktorí sú v ohni skúšok, v bolesti vo vzťahoch, nepotrebujú počúvať sociologické analýzy, niekedy ani prísľuby Božieho slova nie sú schopní prijať. Potrebujú počuť skúsenosti ľudí, ktorí s odvahou viery uverili Bohu, že “omnia vincit amor”, ktorí s Božou pomocou zvládli alebo zvládajú náročné problémy vo vzťahoch v rodine.

Autorkou projektu je pani Terézia Lenczová. Moderátorkou večera je Anna Božková.

Milí priatelia, ste srdečne vítaní.

Diskusné stretnutie bude nahrávané.