Buďme pripravení svedčiť o Bohu a Jeho milosrdnej láske

Buďme pripravení svedčiť o Bohu a Jeho milosrdnej láske

V dňoch 23.-26.júna sa v írskom Maynooth, neďaleko Dublina, v sídle historickej budovy kňazského seminára, uskutočnilo stretnutie Európskeho laického fóra (ELF), ktoré sa koná každé dva roky. 17 členských krajín zastupovala päťdesiatka angažovaných laikov. Nosnou témou bolo milosrdenstvo a to, ako ho laici v rôznych prostrediach a situáciách môžu žiť.

Viacerí zúčastnení z rôznych európskych krajín zdôraznili, že ľudia v ich prostrediach sú hladní po oslobodzujúcej zvesti Evanjelia. My, veriaci, musíme byť pripravení ponúknuť svedectvo o Božej milosrdnej láske prirodzeným a primeraným spôsobom. Kresťanská viera pomáha jednotlivcom nachádzať zmysel života a vzťah k Bohu, obohacuje spoločenskú diskusiu a inšpiruje ľudí pri angažovaní sa v spoločnosti. Kresťanstvo musí zostať súčasťou verejného priestoru!

Na konferencii bola zdôraznená nutnosť dialógu medzi náboženstvami, ktorý pomôže odhaliť to spoločné – ľudské a umožní skutočnú spoluprácu. Nie každé odmietanie cudzieho je xenofóbiou. Xenofóbia často vychádza z pocitu hlbokej neistoty v živote človeka. Aby sme jej mohli čeliť, je potrebné vytvárať príležitosti na osobné kontakty medzi rôznymi kultúrami a spôsobmi života, aby sme mohli opätovne získať sebadôveru na základe osobnej skúsenosti.

Veľmi obohacujúce boli rozhovory s bratmi a sestrami z iných európskych krajín, ktorí sa delili o to, ako sa angažujú v rôznych oblastiach – napr. v oblasti podpory rodiny a manželstva, výchovy detí, pomoci utečencom a v rôznych sociálnych iniciatívach.

Slovenská delegácia informovala o projekte „Zo srdca Európy“, ktorého cieľom je v rámci nadchádzajúceho slovenského predsedníctva v Rade EÚ priniesť aj duchovný a hodnotový rozmer a to modlitbou za jednotlivé členské krajiny Európskej únie. Projekt medzi účastníkmi pozitívne zarezonoval.

Účastníci mali možnosť navštíviť aj centrum Sv. Brigity z Kildare, ktorú volajú aj „Írska Mária“. Žila v 6. storočí. Spolu so Sv. Patrikom a Sv. Kolumbánom je patrónou Írska. Jej životný postoj obrany slabých a chudobných, vzťah úcty k pôde a k životnému prostrediu, jej schopnosť zmierovať nepriateľov, jej pohostinnosť a dôverný vzťah k Panne Márii inšpiruje aj ľudí dnešnej doby a vnáša do života hlboké milosrdenstvo a harmóniu.

Stretnutia sa zúčastnili Pavol Kossey, Ondrej Benc a Lea Hagovská