Dajme obciam možnosť chrániť rodiny pred hazardom

Dajme obciam možnosť chrániť rodiny pred hazardom

Hromadná pripomienka k novele Zákona o hazardných hrách

Veľmi vítame iniciatívu Ministerstva financií SR novelizovať zákon o hazardných hrách, najmä zavedenie registra vylúčených osôb, ktorým prevádzkovateľ hazardných hier nesmie umožniť hrať hazardné hry je rozhodne nesporným prínosom návrhu. Avšak vidíme potenciál pre významné zlepšenie, preto predkladáme hromadnú pripomienku, v ktorej navrhujeme:

  • zrušenie nezmyselnej povinnosti zozbierať v petícii podpisy od 30% obyvateľov, aby obec mohla obmedziť hazard na svojom území. V žiadnej inej veci sa takáto prekážka obciam nekladie. Nie je dôvod, aby sa obce (zastupiteľstvá) nemohli rozhodovať slobodne,
  • petíciu ponechať ako nástroj pre občanov v prípade, ak súčasné zastupiteľstvo nemá záujem hazard na území obce obmedziť,
  • aby túto kompetenciu mali aj mestské časti Bratislavy a Košíc,
  • aby pre udelenie licencie na prevádzkovanie kasína a hracích automatov bol potrebný súhlas obce podobne ako je to v súčasnosti v prípade stávkových kancelárií,
  • aby 500 metrov od škôl, nemocníc, úradov, internátov a pod. nebolo možné prevádzkovať herne,
  • aby do registra vylúčených hráčov boli automaticky zaradení aj nezamestnaní, neplatiči výživného a patologickí hráči

Prosím, podporte, túto hromadnú pripomienku, najneskôr do 3. augusta, kedy konči medzirezortné pripomienkové konanie.

Celé znenie hromadnej pripomienky a ďalšie podrobnosti nájdete na portáli citizengo.org, kde ju môžete podporiť.

CHCEM PODPORIŤ HROMADNÚ PRIPOMIENKU.