35. výročie Sviečkovej manifestácie

35. výročie Sviečkovej manifestácie

 Medzi pamätnými dňami SR je 25. marec – Deň zápasu za ľudské práva. V tento deň v roku 2023 si pripomenieme 35. výročie demonštrácie za náboženské a občianske slobody vo vtedajšom Československu. Sviečková manifestácia je udalosťou, ktorú v marci 1988 iniciovala a organizovala vtedajšia „podzemná cirkev“. Ale jej požiadavky, ktoré popri náboženských podporili aj všeobecne občianske, spontánne spojili prakticky celú vtedajšiu demokraticky zmýšľajúcu občiansku spoločnosť.

Sme presvedčení, že toto je jedným z nadčasových odkazov Sviečkovej manifestácie – schopnosť zjednotiť sa v zápase o spoločné dobro, ktoré presahuje partikulárne ciele jednotlivých skupín; ochotu hľadať skôr to, čo nás spája ako rozdeľuje a tak prispievať k duchu spolupráce a zmierenia v spoločnosti. Sme presvedčení, že toto je výzva pre súčasnosť, ako ju vníma aj pápež František. 

Sú pre nás inšpiráciou a výzvou aj slová pani prezidentky SR z 29.11.2022: „Spojme sily, napriek rôznym názorom a pri plnom uvedomení si ťaživej reality. Nevzdávajme dôveru, že slušný a poctivý život prežitý pre svojich blízkych, pre komunitu, pre spoločnosť a pre Slovensko, má zmysel.“

Fórum kresťanských inštitúcií, v spolupráci s viac ako desiatkou partnerských inštitúcií, pripravuje okolo dátumu výročia bohatý program, ktorého cieľom je nielen poukázať na historický význam Sviečkovej manifestácie ale aj na jej aktuálne posolstvo pre dnešok. Základnými bodmi tohtoročnej pripomienky sú tieto podujatia:

23.3.2023 – štvrtok

17.00 hod v Pistoriho paláci  – projekcia dokumentárneho filmu Sviečková manifestácia (ÚPN) spojená so svedectvami aktérov historických udalostí (Post Bellum), diskusia s účastníkmi manifestácie a historikmi ÚPN. 

24.3.2023 – predvečer výročia

Slávnostná svätá omša o 18:00 v kostole Jezuitov (Františkánske námestie, Bratislava), kde hlavným celebrantom bude gréckokatolícky biskup Peter Rusnák.

Následne sviečkový sprievod (okolo 19:00) – od kostola Jezuitov k pamätníku Sviečkovej manifestácie, kde sa uskutoční asi hodinový program.

25. 3. 2023 – deň výročia

Od 13.30 do 15.45 sa uskutoční mestská hra pre deti, mládež a rodiny s deťmi, ktorej cieľom je priblížiť hodnoty Sviečkovej manifestácie – najmä zmierenie, toleranciu a spoluprácu „ponad vlastnú bublinu“. Pripravuje ju Slovenský skauting.

Slávnostné verejné zhromaždenie o 16.00 hod za účasti najvyšších ústavných činiteľov s čestnou strážou (nám. Eugena Suchoňa, Bratislava).  

O 17.45 sprievod z Rybného námestia s Korunkou Božieho milosrdenstva, pri pamätníku Večeradlo za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

 Okrem týchto hlavných podujatí sa od 23. do 26. marca v meste uskutočnia viaceré menšie podujatia ako napríklad exteriérová výstava o udalostiach z marca 1988 i podujatia v Štrasburgu a v Bruseli.