Veľtrh sociálnych aktivít v Brezne 18. októbra 2016

Veľtrh sociálnych aktivít v Brezne 18. októbra 2016

Po úspešnej prezentácií Veľtrhu sociálnych aktivít na festivale POHODA a v rámci Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa uskutočnilo spoločné stretnutie sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkví, tretieho sektora v budove Farského  úradu Brezno, Nám. M. R. Štefánika 32,  18. októbra od 15.00. O 18:00 nasledovala  omša s príhovorom  biskupa Petra Rusnáka, predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Spoluorganizátormi podujatia boli Sociálna subkomisia teologickej komisie KBS, Rožňavská diecéza, Diecézna charita Rožňava, farská charita Brezno, farnosť Brezno – mesto, Nádej pre beznádej, o.z..

Brezno sme si vybrali z toho dôvodu, že problémy tohto regiónu sú výrazné, a taktiež preto, aby sme vyzdvihli prácu aktivistov, ktorí pôsobia v tejto oblasti. 1. októbra sa tu totiž uskutočnilo zhromaždenie strany Kotleba ĽSNS a sú dôvodné obavy, že neriešenie dlhodobých problémov chudoby v tomto regióne môže posilniť podporu extrémistov zo strany voličov v najbližších voľbách. V meste a okolí pôsobí farská charita Brezno, ktorá rieši mnohé závažné problémy. Vidíme potrebu podporiť tieto iniciatívy zvonka, napr. ponukou spolupráce pri získavaní finančných prostriedkov, vzdelávaním aktivistov, podporou dobrovoľníckej práce a získavaním dobrovoľníkov,  analýzou situácie a hľadaním efektívnych riešení, prinášaním know-how a komunikovaním problematiky tam, kde sa prijímajú politické rozhodnutia. Ďalej môžeme poskytnúť a sprostredkovať skúsenosti našich iných členských organizácií, napr. gréckokatolíckeho formačného centra Rómov v Čičave. V diskusii sa ukázalo, že formy pomoci sú veľmi rôzne a treba sa navzájom rešpektovať. Je dôležité, aby každá pomáhajúca iniciatíva aj jednotliví aktivisti, mali slobodu v tom, pre akú formu pomoci sa rozhodli. Na druhej strane je dôležité, aby sme navzájom komunikovali a vydiskutovali si to, v čom navzájom na seba narážame.   V spolupráci s miestnymi aktivistami budeme naďalej pokračovať.