Tomáš Kuzár: Sme zodpovední za tento svet, aj za to, ako je spravovaná naša spoločnosť

Tomáš Kuzár: Sme zodpovední za tento svet, aj za to, ako je spravovaná naša spoločnosť

Tip – pre pozretie videa kliknite na obrázok

Deväť dní pred parlamentnými voľbami sa zjednocujeme v modlitbe za Slovensko.

Modlitba na dnes (štvrtok 21. septembra)

Večný Bože – náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ, náš Zástanca!

Svet i človek vyšiel z Tvojich rúk. Tvoja pravda a láska môže do našej spoločnosti priniesť svetlo a pokoj.

Túžime žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej krajine. Pomôž nám v pokore srdca hodnotiť ponuku politikov a politických strán a voliť tých, ktorí budú prinášať spoločné dobro – pokoj, zmierenie, slobodu, prosperitu, zásadné odmietanie korupcie, rozvíjanie spravodlivého právneho štátu a úprimnú snahu pomáhať chorým a slabým. Sme zodpovední – pred tebou i pred budúcnosťou – komu dáme svoj hlas. Pomôž nám, aby sme rozhodovali uvážene, vo svetle tvojej pravdy a podľa svojho najlepšieho presvedčenia. Daj nám odvážnych, zodpovedných politikov, ktorí budú pripravení obetavo pracovať pre dobro našej spoločnosti a budú hľadieť ponad perspektívu štyroch rokov.

Pane, sme si vedomí našej zodpovednosti pred tebou i pred budúcimi generáciami, koho volíme za správcov vecí verejných. Daj nám potrebnú múdrosť!

Pane, zostaň s nami a pomôž nám!

Viac o modlitbovej iniciatíve Modlíme sa za Slovensko