Vítame novú členskú organizáciu – Centrum pre rodinu Trenčín

Vítame novú členskú organizáciu – Centrum pre rodinu Trenčín

CPR Trenčín je občianskym združením, za ktorým stoja rodiny Trenčína a okolia, tiež viac ako dve stovky dobrovoľníkov ochotných venovať svoj čas pre druhých. Cieľom ich práce je, aby aby si čoraz viac ľudí mohlo vzťahy užívať a nie prežívať. Rozprávame sa s podpredsedníčkou Majkou Machovou.

Ako a kedy vzniklo Centrum pre rodinu v Trenčíne?

Centrum pre rodinu Trenčín vzniklo ako občianske združenie CPR Trenčín z iniciatívy manželských spoločenstiev Trenčína a okolia a cirkevných predstaviteľov v roku 2015, i keď mnohé aktivity prebiehali neformálne už omnoho skôr. 

Čo je vašou misiou?

Chceme motivovať, inšpirovať, sprevádzať, skvalitňovať vzťahy v rodinách a podávať pomocnú ruku ľuďom v zložitej situácií. Chceme, aby čoraz viac ľudí mohlo vzťahy užívať a nie prežívať.

Aké aktivity pripravujete?

Počas roka máme niekoľko vlajkových podujatí a pravidelných aktivít. Patrí medzi ne Národný týždeň manželstva, Deň rodiny, letné tábory, Večer s literatúrou, Advent v centre, Kurz prípravy na manželstvo, Študentský deň, Otec a syn, Otec a dcéra, Lampiónový sprievod Sv. Martina, Ples rodín… Okrem toho organizujeme množstvo kultúrnych, športových, tvorivých, voľnočasových aktivít, prevádzkujeme Komunitnú kaviareň/klubovňu Káčko a poskytujeme celoročné bezplatné poradenstvo (právne, pastorálne, psychologické, smútkové, špecializované gynekologické poradenstvo, koučing). Popritom všetkom sme ako budova v pamiatkovej zóne dostali stavebné povolenie a plánujeme staré priestory centra rozsiahlo rekonštruovať 🙂

Vyzerá, že máte celkom široký záber, kto jednotlivé projekty či podujatia vedie? Máte zamestnancov prípadne spolupracovníkov?

Základný tím centra tvoria 3 zamestnanci na plný úväzok, ďalej 4 na part time, 3 dobrovoľníci a najnovšie máme v tíme kaplána, ktorého nám pridelil o. biskup. Členská základňa OZ je však omnoho väčšia.

Spolupracujete aj s nejakými dobrovoľníkmi?

Všetky vyššie uvedené aktivity prebiehajú najmä vďaka pomoci dobrovoľníkov. Je to približne 220 dospelých ľudí z radov “manželákov”, ich deti, študenti z okolitých škôl, aktívni seniori i ľudia so zdravotným znevýhodnením. Tešíme sa ich záujmu a ochote venovať svoj čas druhým.

Celkom ma zaujali programy Otec a syn a Otec a dcéra. Ako často ich pripravujete? Kto ich vedie? Pre koho sú určené? Môže sa prihlásiť ktokoľvek?
Program Otec a dcéra ako aj program Otec a syn začínajú raz ročne podujatím počas predĺženého víkendu a pokračujú viacerými stretnutiami počas roka. Prihlásiť sa môže ktokoľvek. Otec a syn je určený pre otcov a synov vo veku 14 – 16 rokov, Otec a junior pre synov 8 – 13 rokov, Otec a dcéra pre dcéry vo veku 14-16 rokov. Program vedú dobrovoľníci, ktorí prešli formáciou v tejto oblasti budovania vzťahov s dospievajúcimi deťmi. 

Čo vnímate ako najväčšie problémy v rodinách v okolí prípadne v tých, s ktorými spolupracujete?
Najnáročnejšie je priznanie si skutočnosti, že vznikol problém, s ktorým potrebujem pomôcť. Riešením nie je zametanie problémov pod koberec, ale aktívne riešenie. Najčastejšie sa stretávame so sebeckým vyžadovaním. 

Videla som, že máte krásne historické priestory, v ktorých sa nachádza aj kaviareň. Je tiež vašou súčasťou?
Komunitná kaviareň Káčko je súčasťou nášho centra. Uvedomili sme si, že by bola škoda nesprístupniť tieto krásne priestory širokej verejnosti. Študenti, seniori, mamičky s deťmi, rodiny… ktokoľvek si u nás rád dá kávičku, kofolu, pivo či zmrzlinu za dobrovoľný príspevok. Tichá zelená oáza uprostred rušného námestia ponúka pre všetkých oddych, tieň, knihy, rôzne spoločenské hry, kalčeto, airhockey…

Na internete som zachytila projekt s názvom Pre rodinu- patrí tiež do vášho centra? O čo v ňom ide?

Projekt PRE rodinu vznikol ako dobrovoľnícky projekt v roku 2013, čiže skôr ako centrum samotné. Venuje sa charite – pomáha hmotne a finančne rodinám v núdzi. S centrom ho spája jedna a tá istá osoba 🙂 čiže spolupráca je prirodzená a zároveň logická. Centrum sa venuje prevencií a utužovaniu vzťahov v rodinách, PRE rodinu hasí aktuálne požiare. Dnes má 10 rokov, množstvo podporovateľov, dobrovoľníkov, spoluprác s mestom, organizáciami, školami, firmami…

Prečo si sa Majka rozhodla venovať práve tejto práci? Čo Ťa na nej napĺňa najviac?

Počas materskej dovolenky som sa ocitla medzi mamičkami, začala som stretávať osamelé matky, spoznávať ich životné situácie. Cítila som potrebu im v rámci možnosti pomôcť. Oslovila som priateľov na soc. sieti… a oni s dôverou začali spolu so mnou pomáhať, až sa projekt rozrástol. Túto iniciatívu si všimla aj skupina “manželákov”, ktorá v tom čase začala uvažovať o založení OZ. Oslovili ma, či by som sa k nim nepridala a tak som priložila ruku k dielu a spoločne sme založili Centrum pre rodinu. Práca v centre je poslaním. Baví ma, že sa môžem takmer neobmedzene realizovať :D, stretávať s ľuďmi. Moja práca je rôznorodá, živá, stále prináša niečo nové.  

Nie je to niekedy náročné nenechať sa pohltiť problémami rodín? Ako to vnímaš?

Pochádzam z 5 detnej rodiny, čiže sme si tiež prešli všeličím. Som empatická, rada si ľudí vypočujem a v rámci svojich možností pomôžem tým, ktorým treba. Našťastie mám okolo seba úžasných ľudí, ktorí sú ochotní hocikedy pomôcť. 

Ste otvorení aj cez prázdniny?

Počas leta, keďže sú dni dlhšie, je aj centrum otvorené dlhšie – do 18:00. Návštevníci – domáci i turisti – si u nás radi posedia až do večera. Počas zimných dní sme otvorení do 16:00 hod.

Čo chystáte najbližšie? Čo by vám umožnilo robiť vašu prácu lepšie prípadne s čím máte najväčšie ťažkosti?

Najbližšie nás čaká poďakovanie – podujatie pre dobrovoľníkov a podporovateľov a príprava rodinného plesu. Zároveň na jeseň plánujeme vďaka samosprávnemu kraju rekonštruovať poškodený oporný múr pozdĺž celej záhrady, čo je jedným z krokov rekonštrukcie našich priestorov. Samozrejeme, ako pri väčšine neziskových organizácií, je najväčšou záťažou vyhľadávanie finančných zdrojov, aby sme mohli všetky aktivity a činnosti pokryť dostatočne personálne. Ak by sa našli zdroje, vedeli by sme si predstaviť vďaka posilneniu personálnych kapacít precíznejšie fungovanie nášho centra. 

Ďakujeme veľmi pekne! Viac informácií o Centre pre rodinu v Trenčíne nájdete na ich stránke www.cprtrencin.sk, môžete ich tiež sledovať na sociálnych sieťach tu a tu.